Ohjaus ja palaute

Ohjaus ja palaute ovat olennaisia asioita oppimisen kannalta ja niiden avulla luodaan suuntaa oppimiselle. Ne avaavat oppimisen paikkoja koko työyhteisölle.

Ohjaus on olennaista oppimisessa

Ohjauksen avulla luodaan suuntaa oppimiselle. Ohjaajan tehtävänä on luoda oppijalle erilaisia oppimiskokemuksia. Jo se, että opiskelija pääsee keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan sinun tai muun työyhteisön jäsenen kanssa tekee oppimisesta merkityksellisempää.

Ohjaajana tuet opiskelijan oppimista monessa mielessä. Mitä nopeammin ja syvällisemmin oppija oppii ja kehittyy, sitä nopeammin hän myös tuottaa työpaikalle vastineeksi.

Palautteen antaminen opiskelijalle

Oppimisen kannalta palautteen antaminen ja saaminen on tärkeää, sillä opiskelija tarvitsee palautetta kehittyäkseen. Palautteen perusteella opiskelija saa tärkeää tietoa siitä, mitä hän on oppinut ja mitä hänen pitää vielä oppia. Palautteen ansiosta opiskelija näkee omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Palaute auttaa opiskelijaa tekemään sellaisia valintoja, jotka auttavat häntä tavoitteiden saavuttamisessa.

Parhaimpia oppimistilanteita ovat käytännön työtilanteet, joita arvioit yhdessä opiskelijan kanssa jälkikäteen. Palautteen ajoittaminen oikeaan aikaan on tärkeää. Kaikkea palautetta ei kannata antaa julkisesti. Keskeistä palautteen antamisessa oppimisen kannalta on se, että perustelet antamasi palautteen. Näytä esimerkkiä: pyydä itsekin ohjaajana palautetta ja kiitä saamastasi palautteesta.

Rakentavan palautteen paikkoja Puheeksi ottaminen ja palautteen antaminen
Pelisäännöt ovat opiskelijalle epäselviä (työajat, tauot, poissaolot, sairauslomat) Ota pelisäännöt puheeksi. Kertaa ja selitä työpaikkasi pelisäännöt. Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt, mitä tarkoitit.
Opiskelija tekee toistuvasti asioita "väärin" (esim. sovitut toimintatavat, ergonomia, työturvallisuus) Pyydä opiskelijaa arvioimaan omaa tekemistään ja selittämään, miksi hän tekee, niin kuin tekee, ja kysy, mitä muita tapoja on tehdä? Näytä, miten tekisit itse ja miksi.
Asiakaspalveluun liittyvässä asiassa on haasteita Ota asia puheeksi. Selitä konkreettisesti, mikä tilanteessa ei mennyt hyvin ja miten asian voi korjata.
Opiskelija ei ymmärtänyt palautettasi Pyydä opiskelijaa kertomaan, miten hän ymmärsi palautteesi ja mitä hänen tulee tehdä.
Opiskelija ei vaikuta motivoituneelta Ota motivaatio puheeksi. Kysy, millaiseksi opiskelija kokee motivaationsa ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Motivaatioon voi vaikuttaa monet tekijät kuten se, ettei uskalla.
Opiskelija ei ole kovin aktiivinen ja omatoiminen Ota asia puheeksi. Keskustelkaa odotuksista puolin ja toisin. Kysy, onko jokin epäselvää. Ota esille oppimisen tavoitteet. Anna mahdollisuus aktivoitumiseen ja tehkää ensin yhdessä. Rohkaise aktiivisuuteen.