Mihin ohjausta tarvitaan?

Ohjaus on olennaista oppimisen kannalta ja sen avulla luodaan suuntaa oppimiselle. Ohjaaminen avaa oppimisen paikkoja koko työyhteisölle.

Ohjaus on olennaista oppimisessa

Ohjauksen avulla luodaan suuntaa oppimiselle. Ohjaajan tehtävänä on luoda oppijalle erilaisia oppimiskokemuksia. Jo se, että opiskelija pääsee keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan sinun tai muun työyhteisön jäsenen kanssa tekee oppimisesta merkityksellisempää.

Ohjaajana tuet opiskelijan oppimista monessa mielessä. Mitä nopeammin ja syvällisemmin oppija oppii ja kehittyy, sitä nopeammin hän myös tuottaa työpaikalle vastineeksi.


Sanapilvet_web2