Kielitietoinen ja monikulttuurinen ohjaus

Kulttuuritaustojen huomioiminen ohjauksessa

Erikielisen ja erilaisesta kulttuurista tulevan opiskelijan ohjaaminen edellyttää ohjaajalta taitoja ja avointa mieltä. Ohjaus vaatii enemmän aikaa, koska ohjattavan tausta ja lähtötilanne on erilainen kuin syntyperäisen suomalaisen.

Voit tukea erikielistä opiskelijaa kiinnittämällä huomiota omaan puhetapaasi ja toteuttamalla ohjausta monipuolisesti. Ratkaisuna käytännön ohjaustilanteissa voivat olla esimerkiksi työvaiheiden selittäminen samalla kun näytät mallia (sanoittaminen) tai kuvailemalla työkokonaisuus vaiheina (palastelu).

Opiskelijan eri kulttuuritausta ja erilaiset kokemukset tuovat ohjaukseen rikkautta, jota kannattaa hyödyntää yhteisissä keskusteluissa ja toista kuuntelemalla. On tärkeää, että koko työyhteisö pienin sanoin ja elein toivottaa uuden tulijan tervetulleeksi, sinun roolisi tässä on tärkeä.

Seuraavista linkeistä voit lukea lisää:

Tähän osioon on koottu vinkkejä monikulttuurisen ohjauksen tueksi. Olemme koonneet sinulle myös oppaita ja muuta luettavaa, jota kautta voit halutessasi syventää tietämystäsi maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjauksessa.

Lähde: Maahanmuuttajat tuetusti työpaikalla oppimassa MaTTo- hanke 2017.

 

mamuohjaus1