Näin onnistut ohjauksessa

Onko opiskelijasi opiskelemassa uutta alaa, onko hän aloittelija vai kokenut konkari? Onko opiskelijalla ollut pitkä tauko opinnoissa tai muuten haasteita oppimisessa? Entä millainen hän on oppijana?

Jokaisen yksilön ohjaustarve on erilainen. Toiset tarvitsevat enemmän tukea, neuvontaa ja opastusta. Toiset toimivat ja oppivat itsenäisesti. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, millaisia ohjaustapoja sinun kannattaa ohjaajana käyttää.

Aloittelijan ohjaaminen – työpaikkaohjaaja opastajan roolissa

Iästä riippumatta jokainen on noviisi aloittaessaan uudella alalla, uudessa työpaikassa tai täysin uudessa työtehtävässä. Aloittelijan ohjaamisen voit aloittaa perehdyttämällä alanne ja työpaikkanne käytänteisiin ja sanastoon. Alkuvaiheessa opiskelija tarvitsee tietoa, tukea ja neuvoja, ja työpaikkaohjaajan merkitys opastajana on silloin suurin. Opastajana toimiminen voi tarkoittaa tehtävien tarkkaa selvittämistä, neuvomista vaihe vaiheelta, mallina ja esimerkkinä toimimista sekä virheiden korjaamista. Rohkaise samalla aloittelijaa arvioimaan itseään ja anna kehittävää ja korjaavaa palautetta.

Kehittyvän opiskelijan ohjaaminen – työpaikkaohjaaja valmentajan roolissa

Työpaikkaohjaajan rooli muuttuu sitä mukaa kuin opiskelijan osaaminen kehittyy. Kun opiskelija on siinä vaiheessa, että voit antaa hänelle enemmän vastuuta, roolisi kasvaa tasavertaiseksi valmentajaksi. Anna siis opiskelijalle tilaa oivaltaa itse. Neuvominen ja opastaminen jäävät vähemmälle, kun heität pallon takaisin kysymällä, miten tämän tekisit itse. Rohkaise opiskelijaa ja anna kehittävää palautetta. Kun oppilaan varmuus paranee, hän selviää myös vaikeissa tilanteissa.

Ammattilaisen ohjaaminen – työpaikkaohjaaja mentorin roolissa

Usein kuvitellaan, että ammattilainen ei tarvitse ohjausta tai tukea. Kukaan ei kuitenkaan kehitä itseään ja omaa työtään tyhjiössä, vaan toisten kanssa keskustellen. Sinulla voi myös olla juuri sellaista asiantuntijuutta, jota opiskelija on hakemassa. Kun ohjaat jo ammattilaisena toimivaa kollegaa tai vaikkapa esimiestäsi, toimit mentorin roolissa: esittämällä hyviä kysymyksiä tuet oppimista paremmin kuin antamalla selviä vastauksia. Ohjauskeskusteluilla autat häntä myös selkeyttämään tavoitteitaan ja jäsentämään työtapojaan.

Mentorina toimimiseen löydät hyviä vinkkejä täältä mentoripankki.fi.

Onnistuneen_ohjauksen_periaatteita

Lataa kaavio (pdf)