Ohjaatko maahanmuuttajataustaista opiskelijaa?

Maahanmuuttajaopiskelijoiden vastaanottaminen työpaikoille edellyttää halua ohjaamiseen. Työpaikkaohjaajana olet tärkeä henkilö maahanmuuttajalle työpaikan arjessa. Toisen kieli- ja kulttuuritaustaisen opiskelijan ohjaaminen on antoisaa sinulle ja työyhteisölle. Kiinnittäkää ohjauksessa huomiota myös kieleen.

Ohjaan maahanmuuttajaa

Sinun on hyvä tiedostaa, että työpaikalle tullessa maahanmuuttajataustainen ammattiin opiskeleva ei ole kielellisesti vielä valmis – kuten hän ei ole ammatillisen osaamisensa suhteenkaan valmis. Opiskelijalla on todennäköisesti peruskielitaitoa, mutta pärjätäkseen ammatillisissa tilanteissa kielellisesti, hänen täytyy niihin harjaantua. Ammattiin oppiminen sekä sisällön että kielen osalta tapahtuu samanaikaisesti – ne eivät ole toisistaan erillisiä tapahtumia.  Kielen kehittyminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vie aikaa. Ohjaajana voit tukea opiskelijan pärjäämistä työssä monella tapaa – niin ammattitaidon kuin ammattikielen osaamisen hankkimisessa.

Työpaikkaohjaajana vastaat opiskelijan ohjauksesta ja olet läsnä hänen arjessaan työpaikalla. Maahanmuuttajaa ohjatessa varaudu, että tutkinnon vaatimusten ja työpaikan tehtävien yhteensovittaminen vie aikaa ja niihin on hyvä tutustua yhdessä opiskelijan kanssa. Samoin sinun ja työyhteisön muiden jäsenten on on hyvä huomioida, että opastatte henkilöä, joka on ehkä ensimmäistä kertaa tulossa osaksi suomalaista työelämää. Tästä syystä työelämään ja oman työpaikkanne käytäntöihin perehdyttämiseen kannattaa varata enemmän aikaa ja tehdä se tavanomaista perusteellisemmin, koska nämä asiat eivät ole ohjattavalle itsestään selviä.

Miten ohjaan kielitietoisesti?

Kun kiinnität ohjauksessa huomioita kieleen, ohjaat kielitietoisesti. Kielitietoisesti ohjatessa huomioit sen, että ohjattavasi äidinkieli on muu kuin suomi ja omaksut kielellisenä mallina toimimisen.

Ohjaat työpaikallasi kielitietoisesti kun:

käytät selkeää kieltä ja puhut rauhallisesti
vältät murteita ja slangia
lihavoitat tekstiä (lisäät tekstiin sanoja)
avaat käsitteitä esimerkein
käytät oikeita sanoja (anna tuo – anna ruuvimeisseli)
pyrit kaikessa toiminnassasi selkeyteen
sanoitat toimintaasi ja varmistat opiskelijan ymmärryksen eri tavoin
(esim. pyydät kertomaan asian omin sanoin)
jäsennät opittavat asiat sopivan kokoisiksi kokonaisuuksiksi (palastelu)
käytät kuvallisia ohjeita apuna esim. työvälineistä ja työtavoista
huolehdit samoina toistuvista käytänteistä (rutiineista)

Joillakin työpaikoilla on nimetty erillisiä kielitutoreita, joiden rooli on tukea erityisesti maahanmuuttajan kielellistä kehitystä.