Oppisopimus hyödyttää yritystä

Tarvitseeko yrityksenne lisää osaavaa työvoimaa? Halutaanko yrityksessänne kehittää tai syventää henkilöstön osaamista? Onko yrityksessänne tarvetta rekrytoida nuori tulevaisuuden osaaja?

Osaava henkilöstö parantaa yrityksen kilpailukykyä. Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvassa
oppimisessa yrityksenne olemassa olevasta osaamisesta tehdään voimavara yrityksenne kehittämiseen.
Oppisopimuskoulutus onkin paras tapa, jolla yrityksesi  osaamista voidaan siirtää eteenpäin.

Oppisopimuskoulutuksen myötä voi koko työyhteisö oppia uutta. Kun panostat koulutukseen, suunnitteluun ja työpaikkaohjaajan mahdollisuuksiin ohjata, saatte myös suurimman hyödyn.

Useimmat työpaikkaohjaajina toimineet kokevat myös roolinsa erityisen antoisaksi ja arvostetuksi. Tämä motivoi ohjaajana toimivaa kehittymään ja laajentamaan osaamistaan edelleen.

Opiskelija tuo mukanaan alanne teoriatietoa hyödynnettäväksi työpaikallanne. Opiskelijan kanssa on myös luontevaa pohtia, miksi meillä työt tehdään juuri niin kuin on totuttu. Tässä voi siis olla yrityksellesi helppo kehittymisen paikka!

Kun hyödynnät oppisopimustoimiston asiantuntijoiden suunnitteluosaamista, voit paremmin jalostaa olemassa olevaa osaamistanne ja kytket oppisopimuskoulutuksen osaksi yrityksesi henkilöstöstrategiaa.

Rekrytoidessasi oppisopimusopiskelijan,

  • saat yritykseen uutta työvoimaa ja tulevaisuuden ammattilaisia
  • saat mahdollisuuden kouluttaa ”yrityksen näköisen” työntekijän
  • parannat yrityksesi kilpailukykyä ja työnantajakuvaa

Rekrytoidessasi nuoren tarjoat tulevalle ammattilaiselle hyvän startin elämään. Nuori voi tulla yritykseen myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen eli Valma- koulutuksen kautta. Tällöin hän hankkii työelämän perustaitoja ja pääsee sitä kautta kiinni työelämään. Oppisopimuskoulutuksella on siis myös yhteiskunnallisia vaikutuksia.