Esimies varmistaa ja järjestää puitteet oppimiselle

Esimiehen tehtävänä on luoda edellytykset työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle. Työpaikan ja oppilaitoksen toimijoiden arjen yhteistyö tuo arvoa kaikille osapuolille.

  • Hyödyn ja sitoudun. Varmista, että työyhteisönne on sitoutunut ohjaamaan opiskelijaa. Mieti myös mitä voitte saada opiskelijan ohjaamisen myötä. Tunnista koulutuskumppanuuden hyödyt yrityksellenne
  • Varmistan oppimisen mahdollisuudet. Varmistakaa opettajan ja ohjaajan kanssa, että opiskelijan on mahdollista tehdä oppimistavoitteiden sekä tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä työpaikallanne. Miettikää miten opiskelija voi edesauttaa arjen toiminnassa ja tavoitteissa.
  • Varmista ohjauksen onnistuminen. Tunnista ohjaamiseen liittyvät tehtävät. Valitse työpaikkaohjaaja ja varmista, että hänellä on aikaa ja mahdollisuuksia ohjaamiseen. Tue ohjaajaa työssään.
  • Jaa ohjaustehtävää työyhteisölle. Kerro työyhteisölle tulevasta opiskelijasta sekä hänen ohjaajastaan. Sopikaa miten työyhteisö voi osallistua ohjaukseen työpaikkaohjaajan tukena.
  • Poimi ohjausosaamisen hyödyt. Hyödynnä opettajan osaaminen ja oppilaitoksen tarjoamat palvelut ja tunnista osaavan ohjaajan hyöty yrityksellenne. Mahdollista työpaikkaohjaajan kehittyminen ohjausosaamisessa.

Ohjaus on tämän päivän ammatillisuutta. Huolehdithan esimiehenä, että työpaikkaohjaajan työtehtävät on suunniteltu niin, että hän pystyy hoitamaan näitä tehtäviä oman työnsä sisällä.  Jos ohjattavana on nuori henkilö, on hyvä huomioida, että hän tarvitsee tiiviimpää ohjausta kuin kokeneempi työntekijä. Jos työpaikkakouluttaja ei toimi omassa organisaatiossasi, sovi järjestelyistä hänen esimiehensä kanssa.

Työpaikkaohjaaja tarvitsee aikaa ohjaamisen lisäksi opiskelijan opintojen suunnitteluun, perehdytykseen, opettajan työpaikkakäynteihin ja oppimisen arviointiin sekä säännöllisiin ohjauskeskusteluihin opiskelijan kanssa.