Oppivan työpaikan vastustamaton vetovoima

Työpaikat tarjoavat mahdollisuuksia oppimiseen monin eri tavoin. Oppimismahdollisuuksiin investoiminen on työpaikalle kannattavaa ja vahvistaa yritysten ja työpaikkojen vetovoimaa.

Oppimismyönteinen työpaikka houkuttelee osaavia, oppimiskykyisiä ja sitoutumishaluisia työntekijöitä ja opiskelijoita. Esimiehen tehtävänä on luoda edellytyksiä oppimiselle.

Työpaikka voi olla oppimisympäristönä mahdollistava tai rajoittava. Mahdollistava ympäristö tarjoaa enemmän oppimisen mahdollisuuksia kehittää laajempaa ja syvällisempää ammatillista osaamista. Oppimista mahdollistavia tekijöitä ovat työtehtävien laajuus, osallistumismahdollisuudet työyhteisössä ja rooli, johon oppija työyhteisössä sijoittuu.

Mahdollistavassa oppimisympäristössä ohjaukseen käytettävä aika ja resurssit on varmistettu ja se on arvostettua. Oppija on otettu tasavertaiseksi työyhteisön jäseneksi sekä yhteistyö ja vuoropuhelu työpaikan ja oppilaitoksen kanssa toimii.

Työelämässä oppimista  halutaan tehdä mahdollisimman hyvin. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään työyhteisön ja oppilaitoksen välisen yhteistyön onnistumista ja laatua. Tähän tarkoitukseen on laadittu itsearviointityökalu, jonka avulla em yhteistyön arviointia voidaan tehdä. Työpaikan edustajille , oppilaitoksen edustajille sekä opiskelijalle kullekin on tehty oma itsearviointityökalu yhteisesti sovittua, suunnitelmallista laadunvarmistusta tukemaan. Tästä linkistä pääset tutustumaan työkaluihin: Itsearviointityökalu

Tunnistatko oppimisen mahdollistavan työpaikan.

Katso videot yritysten hyvistä käytännöistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa eri puolella Suomea. Asiaa havainnollistettu myös alla olevassa Työpaikalla oppimisen hyvät käytännöt -kuviossa.

Sanapilvet_webTyöpaikalla oppimisesta on tehty tieteellistä tutkimusta, jota on hyödynnetty myös Ohjaan.fi sivuston materiaaleissa. Katso videolta NeMo2 tutkimusprojektin näkökulmia työpaikalla oppimiseen: