Oppivan työpaikan vastustamaton vetovoima

Työpaikat tarjoavat mahdollisuuksia oppimiseen monin eri tavoin. Oppimismahdollisuuksiin investoiminen on työpaikalle kannattavaa ja vahvistaa yritysten ja työpaikkojen vetovoimaa.

Oppimismyönteinen työpaikka houkuttelee osaavia, oppimiskykyisiä ja sitoutumishaluisia työntekijöitä ja opiskelijoita. Esimiehen tärkeä tehtävä on luoda edellytyksiä oppimiselle.

Työpaikka voi olla oppimisympäristönä mahdollistava tai rajoittava. Mahdollistava ympäristö tarjoaa enemmän oppimisen mahdollisuuksia kehittää laajempaa ja syvällisempää ammatillista osaamista. Oppimista mahdollistavia tekijöitä ovat työtehtävien laajuus, osallistumismahdollisuudet työyhteisössä ja rooli, johon oppija työyhteisössä sijoittuu.

Mahdollistavassa oppimisympäristössä ohjaukseen käytettävä aika ja resurssit on varmistettu ja se on arvostettua. Oppija on otettu tasavertaiseksi työyhteisön jäseneksi sekä yhteistyö ja vuoropuhelu työpaikan ja oppilaitoksen kanssa toimii.

Lue lisää yritysten hyvistä käytännöistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa eri puolella Suomea.

Mahdollistava työpaikka