Miksi oppiminen on työpaikoille tärkeää?

Nopeasti muuttuvassa työelämässä osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta on tullut entistäkin tärkeämpää. Yrityksen menestys ja organisaatioiden kehittymismahdollisuudet ovat riippuvaisia työyhteisön ja sen yksilöiden kyvystä oppia ja luoda uutta.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen

Työpaikoilla on monenlaisia oppijoita: harjoittelijoita, ammattilaiseksi kasvavia nuoria, omassa työssään oppivia kollegoja sekä osaamistaan vahvistavia esimiehiä tai johtajia. Nopeasti muuttuva työelämä haastaa meitä kaikkia oppimaan. Sanotaan, että työ on muuttunut oppimiseksi ja oppiminen työksi.

Myös oma roolimme vaihtuu –  olemme välillä itse oppijana ja välillä ohjaajana. Oppimisen vahvistaminen ja tukeminen uuden osaamisen hankkimiseksi ja kehittämiseksi ovatkin työelämässä aivan välttämättömiä.

Oppiminen ja ohjaus ovat osa työtä

Ohjaus on osa nykypäivän ammatillisuutta ja kuuluu olennaisesti oppimiseen.  Oppimisen ohjaajan roolissa toimivat opettajat ja työpaikkaohjaajat. Yhteistyötä ja molempien osaamista tarvitaan. Opettajien pedagogista osaaminen liittyy oppimisprosessin ja osaamisen arviointiin, työpaikkaohjaajan keskittyessä työprosessien ohjaamiseen ja oppimisen seurantaan ja arviointiin työpaikalla. Yhteistyöstä muodostuu win-win tilanne.

Työelämälähtöisen osaamisen kehittämisessä ohjauksella on suuri rooli. Ammatillisen koulutuksen painopisteen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille yhteisiä tavoitteita ja suunnittelua oppimisen toteuttamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi tarvitaan. Tiiviin ja dialogisen yhteistyön avulla syntyy ja kehittyy erinomaisia osaajia, joista voivat olla ylpeitä niin työelämä, oppilaitokset kuin osaajat itsekin.

Ammatillisen osaamisen varmistamisessa oppivat ja innostavat työyhteisöt pystyvät hyödyntämään osaamistaan parhaiten.