Miksi oppiminen on työpaikoille tärkeää?

Nopeasti muuttuvassa työelämässä osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta on tullut entistäkin tärkeämpää. Yrityksen menestys ja organisaatioiden kehittymismahdollisuudet ovat riippuvaisia työyhteisön ja sen yksilöiden kyvystä oppia ja luoda uutta.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen

Työpaikoilla on monenlaisia oppijoita: harjoittelijoita, ammattilaiseksi kasvavia nuoria, omassa työssään oppivia kollegoja sekä osaamistaan vahvistavia esimiehiä tai johtajia. Nopeasti muuttuva työelämä haastaa meitä kaikkia oppimaan. Sanotaan, että työ on muuttunut oppimiseksi ja oppiminen työksi.

Myös oma roolimme vaihtuu –  olemme välillä itse oppijana ja välillä oppimisen ohjaajana. Oppimisen mahdollistaminen ja sen tukeminen on työelämässä aivan välttämättöntä.

Oppiminen ja ohjaus ovat osa työtä

Ohjaus on osa nykypäivän ammatillisuutta ja kuuluu olennaisesti oppimiseen.  Ammatilliseen koulutukseen liittyen työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ohjaavat  opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Yhteistyötä ja molempien osaamista tarvitaan. Opettajien pedagogista osaaminen liittyy oppimisen ja osaamisen arviointiin, työpaikkaohjaajan keskittyessä työprosessien ohjaamiseen sekä oppimisen seurantaan ja arviointiin työpaikalla. Heidän yhteistyöstään muodostuu sekä työpaikalle että oppilaitokselle win-win tilanne.

Uudistunut ammatillinen koulutus vastaa työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin
• Ammatillinen koulutus tarjoaa osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työelämässä.
• Koulutuspalvelut rakennetaan eri asiakasryhmien tarpeiden mukaan: työpaikat ovat opiskelijoiden rinnalla ammatillisen koulutuksen tärkeä asiakas, mutta myös yhteistyökumppani.
• Ammatillinen koulutus on yhä enemmän yritysten kasvua ja uudistumista tukeva palvelu.
• Ammatillinen koulutus tukee työ- ja elinkeinoelämän kehitystä

Ammatillisen osaamisen varmistamisessa oppivat ja innostavat työyhteisöt pystyvät hyödyntämään osaamistaan parhaiten.

 Katso videolta miksi oppiminen työpaikalla on Skanskalle tärkeää: