Miten löydämme meille sopivan opiskelijan?

Työpaikalla tapahtuva koulutus voi olla keino työyhteisön osaamisen kehittämiseen, syventämiseen tai lisätyövoiman hankkimiseen. Myös työssä oppimispaikkojen paikkojen tarjoamisessa yritykset näkevät myös hyötyjä. Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa voi olla avain tulevaisuuden henkilöstöresurssien varmistamiseen.

Polkujen kautta työelämään

Harjoittelijoiden, työssä oppijoiden tai oppisopimusopiskelijoiden vastaanottaminen ja yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on mahdollisuus hankkia alalle sopivia uusia työntekijöitä ja varmistaa ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus myös tulevaisuudessa.

Työssä oppimisen jaksojen tai työkokeilujen avulla työpaikat voivat löytää tarvitsemiaan osaajia. Jaksojen aikana oppijat ja työnantajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja työskentelemään yhdessä jonkin aikaa ennen kuin tekevät sopimuksia työsuhteesta. Monesti työssä oppimisjaksot yrityksissä jatkuvat esimerkiksi kesätyön tai opinnäytetyön merkeissä.

Työssäoppimisjaksojen ja erilaisten työkokeilujen avulla työpaikat voivat löytää sopivia osaajia kasvamaan joukkoonsa. Näin toimimalla osapuolet tutustuvat toistensa toimintatapoihin ja tavoitteisiin. Jaksot antavat mahdollisuuden tunnistaa työssä oppijan osaamista, soveltuvuutta alalle sekä oppimishalua ennen esimerkiksi oppisopimustyösuhteen tai muun työsuhteen solmimista. Jaksojen avulla voidaan rakentaa oppija- ja yrityskohtaisia oppimispolkuja tutkintojen ja niiden osien yhdistelmillä.

Miten yritys voi hyötyä työssä oppimisesta

Polku työhön Tredu