Miten löydämme meille sopivan opiskelijan?

Työpaikalla tapahtuva koulutus voi olla keino työyhteisön osaamisen kehittämiseen, syventämiseen tai lisätyövoiman hankkimiseen. Työelämäyhteistyössä yritykset näkevät myös hyötyjä ottamalla vastaan  opiskelijoita ja järjestämällä mahdollisuuksia työpaikalla tapahtuvan oppimiseen. Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa voi olla avain tulevaisuuden henkilöstöresurssien varmistamiseen.

Polkujen kautta työelämään

Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on mahdollisuus hankkia alalle sopivia uusia työntekijöitä ja varmistaa ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus myös tulevaisuudessa.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tai työkokeilujen avulla työpaikat voivat löytää tarvitsemiaan osaajia. Jaksojen aikana oppijat ja työnantajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja työskentelemään yhdessä jonkin aikaa ennen kuin tekevät sopimuksia työsuhteesta. Monesti nämä jaksot saavat jatkoa esimerkiksi opiskelijan kesätyön tai opinnäytetyön merkeissä.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja erilaisten työkokeilujen avulla työpaikat voivat löytää sopivia osaajia kasvamaan joukkoonsa. Näin toimimalla osapuolet tutustuvat toistensa toimintatapoihin ja tavoitteisiin. Jaksot antavat mahdollisuuden tunnistaa oppijan osaamista, soveltuvuutta alalle sekä oppimishalua ennen esimerkiksi oppisopimustyösuhteen tai muun työsuhteen solmimista. Jaksojen avulla voidaan rakentaa oppija- ja yrityskohtaisia oppimispolkuja tutkintojen ja niiden osien yhdistelmillä.

Miten yritys voi hyötyä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta?

Polku työhön Tredu