Oppimista työssä ja muissa ympäristöissä

Työelämän kehittyessä myös näkemys oppimisesta on laajentunut. Uutta opitaan ja osaamista hankitaan monenlaisissa oppimisympäristöissä: työpaikoilla, oppilaitoksissa, digitaalisissa ympäristöissä sekä harrastustoiminnassa.

Asiakaslähtöisyys huomioi työpaikan mahdollisuudet ja opiskelijan tarpeet

Asiakaslähtöisessä opintojen suunnittelussa hyödynnetään erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia, osaamista ja vahvuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työpaikkojen ja oppilaitoksen tarjoamat oppimismahdollisuudet tunnistetaan. Samalla voidaan sopia työnjaosta: mitä, miten ja missä oppimisympäristössä mitäkin asioita opitaan ja miten koulutusyhteistyötä verkostossa toteutetaan. Näin varmistetaan myös opiskelijan laaja-alainen ammatillinen osaaminen.

Osaamisperustaisuus mahdollistaa yksilölliset opintopolut

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa osaamista, jolla pärjätään tulevaisuuden työelämässä. Osaamista on katsottu aiemmin enemmän tutkintojen ja koulutuksen näkökulmasta. Jatkossa lähtökohtana on asiakkaan tarve, josta rakennetaan ratkaisuja opiskelijalle ja työelämälle. Käytännössä tutkintoja käytetään jatkossa joustavammin ja oppimispolut rakennetaan yksilöllisemmiksi. Koko tutkinnon sijasta osaamista voidaan hankkia tutkinnon osilla ja oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä.

Mitä työpaikoilla opitaan?

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen suunnittelu lähtee opiskelijan ja myös työpaikan tarpeista ja mahdollisuuksista. Niitä peilataan tutkintojen sisältöihin ja rakennetaan niistä sopiva kokonaisuus.  Tuloksena syntyy työelämän tarpeiden mukaista osaamista sekä parhaimmillaan jokaisen omien taitojen monipuolista ja jatkuvaa kehittämistä, joita halutaan jakaa myös muille. Lue alta mitä työpaikkaohjaajat vastaavat kysymykseen: mitä työpaikoilla opitaan?

On tärkeä muistaa, että työpaikka on oppimisympäristö sekä työssä oleville, että opiskelijoille.


Sanapilvet_web3Lähde: Innostu työssä- kiertue, Opsodiili- hanke 2017.