Oppimista työssä ja muissa ympäristöissä

Työelämän kehittyessä myös näkemys oppimisesta on laajentunut. Uutta opitaan ja osaamista hankitaan monenlaisissa oppimisympäristöissä: työpaikoilla, oppilaitoksissa, digitaalisissa ympäristöissä sekä harrastustoiminnassa. Lue täältä lisää mitä uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa tavoitellaan.

Asiakaslähtöisyys huomioi työpaikan mahdollisuudet ja opiskelijan tarpeet

Asiakaslähtöisessä opintojen suunnittelussa tunnistetaan ja hyödynnetään sekä työpaikkojen että oppilaitoksen tarjoamat oppimismahdollisuudet. Samalla voidaan sopia työnjaosta: mitä, miten ja missä oppimisympäristössä mitäkin asioita opitaan ja miten yhteistyötä osaamisen kehittämisen suhteen tehdään. Näin hyödynnetään eri osapuolien osaaminen sekä vahvuudet ja mahdollistetaan myös opiskelijan laaja-alainen ammatillinen osaaminen.

Yksilölliset opintopolut

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa osaamista, jolla pärjätään tulevaisuuden työelämässä. Osaamista on katsottu aiemmin enemmän tutkintojen ja koulutuksen näkökulmasta. Jatkossa lähtökohtana on asiakkaan tarve, josta rakennetaan ratkaisuja opiskelijalle ja työelämälle. Käytännössä oppilaitos pystyy tarjoamaan uudenlaisia, joustavia ratkaisuja tutkintojen suorittamiseen tai tutkinnon osista muodostettuja yhdistelmiä nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Mitä työpaikoilla opitaan?

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen suunnittelu lähtee opiskelijan ja myös työpaikan tarpeista ja mahdollisuuksista. Niitä peilataan tutkintojen sisältöihin ja rakennetaan niistä sopiva kokonaisuus.  Tuloksena syntyy työelämän tarpeiden mukaista osaamista sekä parhaimmillaan jokaisen omien taitojen monipuolista ja jatkuvaa kehittämistä, joita halutaan jakaa myös muille. Lue alta mitä työpaikkaohjaajat vastaavat kysymykseen: mitä työpaikoilla opitaan?

On tärkeä muistaa, että työpaikka on oppimisympäristö sekä työssä oleville, että opiskelijoille.


Sanapilvet_web3Lähde: Innostu työssä- kiertue, Opsodiili- hanke 2017.