Uusia keinoja tukea työvoiman saatavuutta

Työpaikalla tapahtuva koulutus voi olla keino työyhteisön osaamisen kehittämiseen, syventämiseen tai lisätyövoiman hankkimiseen. Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa voi olla yritykselle avain tulevaisuuden henkilöstöresurssien varmistamiseen.

Työpaikkojen kannattaa olla mukana ammatillisen koulutuksen arjessa tarjoamalla oppisopimus- ja koulutussopimuspaikkoja sekä osallistumalla näyttöjen arviointiin, sillä ne ovat mahdollisuus suunnata opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeiden kannalta osuvaan suuntaan ja työvoiman saatavuuteen.

Molempi parempi- oppisopimus ja koulutussopimus

Oppisopimus ja koulutussopimus tarjoavat yritykselle oivan tavan uusien työntekijöiden rekrytointiin, työpaikan henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja yhteistyöhön ammatillisen koulutuksen kanssa. Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan aina yhteistyössä. Opiskelijan tarpeen ja työpaikan mahdollisuuksien pohjalta sovitaan, onko käytössä koulutussopimus vai oppisopimus. Uutta on, että oppisopimusta ja koulutussopimusta voi yhdistellä joustavasti. Lue lisää.

Koulutussopimuksella työelämä tai ammattiala tutuksi

Koulutussopimus on uudistuvan ammatillisen koulutuksen mahdollisuus sekä työnantajalle ja opiskelijalle. Opiskelijan polku työelämään voi kulkea koulutussopimuksen kautta, jonka aikana oppijat ja työnantajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja työskentelemään yhdessä. Se tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa oppijan osaamista, soveltuvuutta alalle sekä motivaatiota. Monesti nämä jaksot saavat jatkoa esimerkiksi opiskelijan kesätyön tai oppisopimuskoulutuksen merkeissä. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä työpaikalle makseta koulutuskorvausta.

Oppisopimuksella sitoutetaan työsuhteeseen

Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa ja opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimus voidaan sopia koko tutkintoon tähtääväksi tai pienemmäksi osaksi. Työnantajalle koulutuskorvausta, jos koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu kustannuksia työnantajalle.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen joustavilla tavoilla työpaikat voivat löytää sopivia osaajia kasvamaan joukkoonsa. Näin toimimalla osapuolet tutustuvat toistensa toimintatapoihin ja tavoitteisiin. Jaksojen avulla voidaan rakentaa oppija- ja yrityskohtaisia oppimispolkuja tutkintojen ja niiden osien yhdistelmillä.

Näin polut kohtaavat. Parhaassa tapauksessa yritys saa opiskelijasta valmistumisen jälkeen osaavan, yrityksen toimintatavat jo tuntevan motivoituneen työntekijän. Opiskelija puolestaan osaamistaan vastaavan työpaikan tai haastavampia työtehtäviä.