Koulutus- vai oppisopimus?

Työpaikalla tapahtuva koulutus (oppisopimus ja koulutussopimus) on keino työyhteisön osaamisen kehittämiseen, syventämiseen tai lisätyövoiman hankkimiseen. Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa voi olla yritykselle avain tulevaisuuden henkilöstöresurssien varmistamiseen.

Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan aina yhteistyössä työpaikan, opiskeljan ja oppilaitoksen kanssa. Opiskelijan tarpeen ja työpaikan mahdollisuuksien pohjalta sovitaan, onko käytössä koulutussopimus vai oppisopimus. Oppisopimusta ja koulutussopimusta voi hyödyntää joustavasti. Lue lisää.

Koulutussopimuksella työelämä tai ammattiala tutuksi

Opiskelijan polku työelämään voi kulkea koulutussopimuksen kautta, jonka aikana opiskelijat ja työnantajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja työskentelemään yhdessä. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä työpaikalle makseta koulutuskorvausta. Se tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa opiskelijan osaamista, soveltuvuutta alalle sekä motivaatiota.

Oppisopimuksella osaamista yrityksen tarpeisiin

Oppisopimus on toimiva keino rekrytoida uutta tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä. Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa ja saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksella voi suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Koulutuskorvausta maksetaan työnantajalle tarpeen mukaan.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen joustavilla tavoilla työpaikat voivat löytää sopivia osaajia kasvamaan joukkoonsa. Näin toimimalla osapuolet tutustuvat toistensa toimintatapoihin ja tavoitteisiin. Jaksojen avulla voidaan rakentaa oppija- ja yrityskohtaisia oppimispolkuja tutkintojen ja niiden osien yhdistelmillä.

Näin polut kohtaavat. Parhaassa tapauksessa yritys saa opiskelijasta valmistumisen jälkeen osaavan, yrityksen toimintatavat jo tuntevan motivoituneen työntekijän. Opiskelija puolestaan osaamistaan vastaavan työpaikan tai haastavampia työtehtäviä.