Osio 1. Alkuvaiheen suunnittelu

Aloita tutustumalla alakohtien 1.1 ja 1.2 tavoitteisiin. Perehdy sen jälkeen tavoitteiden saavuttamista tukevaan aineistoon. Tee lopuksi oppimistehtävä.

Tavoitteet

1.1 HOKS ja tutkinnon perusteet ohjaavat suunnittelua

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja tietää​ ja tuntee

 • mikä on HOKS 
 • miten HOKS ohjaa työelämässä oppimista
 • tutkinnon perusteet
 • tutkinnon tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset 
 • mitkä työtehtävät vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia 
 • koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erityispiirteet
 • työelämässä oppimisen ohjauksen osapuolten vastuut ja tehtävät 

1.2 Työpaikkaohjaaja perehdyttäjänä ja ohjaajana

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja tietää​

 • työpaikan perehdyttämiskäytännöt
 • työpaikan työturvallisuusmääräykset ja ohjaa niiden mukaisesti
 • toimia yhdenvertaisesti, tasa-arvoisesti ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
 • ohjauksen merkityksen oppimien tukemissa

Aineisto

Alla linkit aineistoihin. Mikäli jokin linkki ei toimi, vaihda toiseen selaimeen ( Firefox, Explorer, Google Chrome tmv.):

1.1 HOKS ja tutkinnon perusteet ohjaavat suunnittelua​

1.2 Työpaikkaohjaaja perehdyttäjänä ja ohjaajana​

Lisämateriaalia​​

 

Oppimistehtävä: Alkuvaiheen suunnittelu ja ohjaus -testi työpaikkaohjaajille

 

Palaa kurssin aloitussivulle tästä

Siirry osioon 2. Työelämässä oppiminen tästä