Palautteen antamisen paikkoja

Palautteen antaminen ja puheeksi ottaminen

Oppimisen kannalta palautteen antaminen ja saaminen on tärkeää.  Parhaimpia oppimistilanteita ovatkin käytännön työtilanteet, joita arvioidaan yhdessä jälkikäteen. Se, miksi palautetta annetaan kannattaa käydä keskustellen läpi maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kanssa. Näin hän ymmärtää palautteen merkityksen. Palautteen ajoittaminen on sekin tärkeää. Kaikkea palautetta ei kannata antaa julkisesti, koska joissain kulttuureissa esimerkiksi kielteisen palautteen saamiseen saattaa liittyä kasvojen menettämisen pelko. Keskeistä palautteen antamisessa oppimisen kannalta on, että palaute perustellaan. Pyydä palautetta antamastasi palautteesta. Kiitä myös palautteesta.

Kun huomaat, että…

Rakentavan palautteen paikkoja Puheeksi ottaminen ja palaute
Suomalaisen työelämän pelisäännöt ovat epäselviä (työajat, tauot, poissaolot, sairaslomat) Ota puheeksi, kertaa ja selitä työpaikkasi pelisäännöt. Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt, mitä tarkoitit
Opiskelija tekee toistuvasti asioita ”väärin” (sovitut toimintatavat, ergonomia, työturvallisuus) Pyydä opiskelijaa arvioimaan omaa tekemistään ja selittämään miksi asian tekee niin kuin tekee ja kysy, mitä muita tapoja asioita on toteuttaa? Näytä, miten itse tekisit ja miksi
Asiakaspalveluun liittyvässä asiassa on haasteita Ota puheeksi… Selitä konkreettisesti, mikä tilanteessa ei mennyt hyvin ja miten asian voi korjata
Opiskelija ei ole ymmärtänyt palautettasi Pyydä opiskelijaa kertomaan, miten ymmärsi palautteesi ja mitä hänen tulee tehdä. Vältä pumpulipalautetta
Opiskelija ei vaikuta motivoituneelta Ota puheeksi motivaatio. Millaiseksi opiskelija kokee motivaationsa ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Motivaatioon voi vaikuttaa monet tekijät esim. se, ettei uskalla
Opiskelija ei ole kovin aktiivinen ja omatoiminen Ota puheeksi… Keskustelkaa odotuksista puolin ja toisin. Kysy onko jokin epäselvää. Ota esille oppimisen tavoitteet. Anna mahdollisuus aktivoitumiseen ja tehkää ensin yhdessä. Rohkaise aktiivisuuteen.