Oppisopimusohjaajan monet roolit

Ohjaaja perehdyttäjänä

Oppisopimusopiskelija on työpaikallanne työntekijän asemassa. Huolellinen perehdytys nopeuttaa uuden työntekijän kasvamista hoitamaan työtehtäviään itsenäisesti ja yhtenä osana työyhteisöänne.

Huolehtikaa esimiehesi kanssa, että työpaikkanne työntekijät saavat tiedon opiskelijan tulosta, opinnoista sekä työtehtävistä. Työyhteisönne muut jäsenet voivat ottaa myös osansa perehdytystehtävistä. Kun opiskelija tuntee olevansa osa työyhteisöä, se motivoi myös oppimaan. Työpaikkakouluttajana voit vaikuttaa siihen, että opiskelija tuntee tulevansa osaksi työpaikanne “joukkuetta”.

Kun jo työsuhteessa toimiva opiskelija kehittää osaamistaan oppisopimuskoulutuksessa, tarkoittaa se suoritettavan tutkinnon mukaisien, uusien työtehtävien liittämistä työnkuvaan. Tässäkin tarvitaan työpaikkakouluttajalta perehdytystä.

Ohjaaja mahdollistajana

Ohjaaja varmistaa, että opiskelija pääsee tekemään tutkinnon tavoitteen mukaisia monipuolisia tehtäviä.
Tämä voi tarkoittaa käytännössä työjärjestelyjä, työvuorojen suunnittelua tai toimimista yhteistyössä näitä tehtäviä hoitavien henkilöiden kanssa.

Monipuolisten työtehtävien lisäksi opiskelija hyötyy, kun työpaikan tarjoamia oppimismahdollisuuksia hyödynnetään osallistamalla opiskelijaa uusiin työtilanteisiin, kuvaamalla auki työtehtäviä ja niihin liittyviä käytäntöjä sekä arvioimalla yhdessä työssä suoriutumista.

Ohjaajana toimit myös linkkinä työnantajan, opiskelijan ja työyhteisön välillä. Jaat ja välität tietoa työpaikastanne, työkäytännöistä ja työpaikkanne tavoista opiskelijan suuntaan. Osa tästä tiedosta voi olla näkymätöntä, kokemukseen pohjautuvaa ja joka siirtyy eteenpäin vain yhteisissä keskusteluissanne ja tapaamisissanne.

Parhaiten tällaisen tiedon välittäminen onnistuu, kun sinulla on työnkuva, joka tarjoaa näkemyksen työpaikkasi toiminnasta ja tavoitteista. Toisaalta voit olla opiskelijan opintojen kautta jakamassa uutta osaamista työyhteisöönne. Opiskelijan oppiminen näkyy parhaiten, kun hän alkaa soveltaa oppilaitoksessa oppimansa asiat työpaikalle ja hänen toimintatapansa kehittyvät.

Ohjaaja yhteistyöverkostossa

Oppisopimuskoulutusta toteutetaan työpaikan, oppilaitoksen ja oppisopimustoimiston yhteistyönä. Ohjaajana olet osa tätä yhteistyöverkostoa ja sinun onkin tärkeä tuntea myös muiden toimijoiden tehtävät.

Oppisopimustoimisto toimii koordinoijan roolissa mm. kokoamalla verkoston toimijoita yhteen opiskelijan koulutuksen suunnitteluun ja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä mm. ohjaajan antamien opiskelijan arviointitietojen kautta. Oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyöstä hyötyvät kaikki ja työpaikkanne kannattaa hyödyntää opettajan asiantuntemusta. Opettajan ja työpaikkaohjaajan tapaamiset toimivatkin tärkeinä tiedon vaihtamisen paikkoina. Pidä yhteyttä opettajaan ja älä epäröi ottaa yhteyttä oppilaitokseen tai oppisopimustoimistoon opiskelijaasi tai oppisopimukseen liittyvissä asioissa.