Esimies – miten järjestät ohjauksen työpaikalla

Työpaikallanne on otettu tärkeä haaste vastaan, kun toimitte ammatillisen koulutuksen kumppanina. Ohjaus on tämän päivän ammatillisuutta, jonka avulla työyhteisöt suoriutuvat muuttuvissa ja vaihtelevissa tilanteissa. Työpaikkaohjaajat ovat mukana myös yrityksenne osaamisen kehittämisessä. Tässä syitä miksi ohjaajan valintaan kannattaa panostaa.

Ohjaajan valitseminen on hyvin työpaikkakohtaista. Ohjaaminen voi olla pienissä yrityksissä työnantajan tehtävä tai se on nimetty erikseen yhdelle tai useammalle ohjaajalle.  Täältä löydät vinkkejä työpaikkaohjaajan valintaan.

Työpaikkaohjaaja on

  • kokenut ammattilainen
  • tuntee hyvin työpaikkansa toiminnan, työprosessit ja -käytännöt
  • osaa arvioida, kehittää ja soveltaa omaa työtään
  • halukas siirtämään kokemustaan, tietoja ja taitojaan eteenpäin
  • motivoitunut toimimaan ohjaajana

Ohjaustehtäviä kannattaa jakaa työpaikallanne esimerkiksi työvuoroittain, vuoroviikoin tai työntekijöiden erityisosaamisen ja työtehtävien mukaan. Samalla opiskelija saa laajemman näkökulman työhön. Näin kenellekään ei kasaudu liikaa töitä eikä työvuorosuunnittelu vaikeudu liiaksi.

Opiskelijan ja ohjaajan on hyvä tehdä työtä yhdessä, vuorotyössä samoissa vuoroissa. Mikäli työskentely tapahtuu eri vuoroissa tai organisaationne eri yksiköissä, on yhteisten ohjaus- ja keskusteluaikojen varaaminen tärkeää. Myös muun työyhteisön rooli ohjaajana on silloin suurempi. Sovi tällöin järjestelyistä ko. henkilön esimiehen kanssa.

Kun ohjattavana on nuori henkilö, on hyvä huomioida, että hän tarvitsee tiiviimpää ohjausta kuin kokeneempi ohjattava.  Isoissa organisaatioissa työyhteisössä tarvitaan ohjaustehtäviä koordinoiva henkilö.

Hyödynnä oppilaitoksen ohjaajille tarjoamia valmennuksia. Niissä kehitetään ohjaamisen taitoja ja vaihdetaan kokemuksia ohjaajien kesken. Ohjaustaitoja on myös hyvä päivittää. Valmennusteemat liittyvät mm. ohjaajan rooliin ja tehtäviin, oppimisen haasteisiin, erilaisuuden kohtaamiseen ja nuoren ohjaamiseen. Valmennukset ovat avoimia myös koko työyhteisöllenne sekä myös esimiehille.

Työpaikkaohjaaja tarvitsee aikaa ohjaamisen lisäksi opiskelijan opintojen suunnitteluun, perehdytykseen, opettajan työpaikkakäynteihin ja oppimisen arviointiin sekä säännöllisiin ohjauskeskusteluihin opiskelijan kanssa.