Mitä ohjaajana toimiminen antaa?

Miten hyödyn itse ohjaajana?

kehityt ammattilaisena
monipuolistat omia työtehtäviäsi
vahvistat palaute-, perehdyttämis- ja viestintätaitoja
kehität ihmisten johtamisen
projektinhallinta- ja organisointitaitojasi.

Monelle ohjaajalle työpaikkaohjaajana toimiminen on ollut askel esimiestehtäviin. Osallistumalla ohjaajille tarkoitettuihin valmennuksiin saat apua ohjaustehtävän ja oman työn synkronointiin.

Työpaikkaohjaajana teet merkityksellistä työtä

Työpaikalla ja ohjaajilla on merkittävä rooli ammatillisessa koulutuksessa. Nuoren opiskelijan kohdalla toimit uusien työelämään oppivien “sisäänajossa”. Rekrytoitavan työntekijän kohdalla olet aktiivisessa roolissa uuden työntekijän sitouttamisessa ja kouluttamisessa. Myös ammattiaan laajentava konkari tarvitsee vertaisen oppimisen tueksi. Sinua tarvitaan!

Avaat ovia myös omalle kehittymiselle

Ohjaajana syvennät ohjaustaitojen lisäksi omaa ammattitaitoasi. Laajennat osaamistasi, saat uutta näkökulmaa omaan työhösi ja alaasi sekä vahvistat omaa ammatillisuuttasi. Opit suunnittelemaan omaa sekä muiden työtä ja harjaannut antamaan ja ottamaan vastaan palautetta. Kaikki ovat hyödyllisiä, arvostettuja taitoja työelämässä. Toisille ohjaajana toimiminen on polku kohti esimiesroolia.

Ohjaaminen hyödyttää myös työyhteisöä. Lue lisää.


Sanapilvet_web