Mitä ohjaajana toimiminen antaa?

Työpaikkaohjaajana teet merkityksellistä työtä

Työpaikalla ja ohjaajilla on merkittävä rooli ammatillisessa koulutuksessa. Nuoren opiskelijan kohdalla toimit uusien työelämään oppivien “sisäänajossa”. Rekrytoitavan työntekijän kohdalla olet aktiivisessa roolissa uuden työntekijän sitouttamisessa ja kouluttamisessa. Myös ammattiaan laajentava konkari tarvitsee vertaisen oppimisen tueksi. Sinua tarvitaan!

Avaat ovia myös omalle kehittymiselle

Ohjaajana syvennät ohjaustaitojen lisäksi omaa ammattitaitoasi. Laajennat osaamistasi, saat uutta näkökulmaa omaan työhösi ja alaasi sekä vahvistat omaa ammatillisuuttasi. Opit suunnittelemaan omaa sekä muiden työtä ja harjaannut antamaan ja ottamaan vastaan palautetta. Kaikki ovat hyödyllisiä, arvostettuja taitoja työelämässä. Toisille ohjaajana toimiminen on polku kohti esimiesroolia.

Ohjaaminen hyödyttää myös työyhteisöä. Lue lisää.


Sanapilvet_web