Opiskelija ja ohjaajan muuttuva rooli

Onko opiskelijasi opiskelemassa uutta alaa, onko hän aloittelija vai kokenut konkari? Onko ohjattavasi nuori tai tuleeko hän eri kulttuurista? Ohjaajan rooli muuttuu myös sitä mukaa kuin opiskelijan osaaminen kehittyy. Ohjaamisen käytännöt riippuvat paljon työpaikkanne koosta ja oppijoiden määrästä.

Roolisi muuttuu opiskelijan mukaan

Ammatillinen kasvu tapahtuu jokaiselle yksilölliseen tahtiin. Jokaisen oppijan ohjaustarve on yksilöllinen. Toiset tarvitsevat enemmän tukea, neuvontaa ja opastusta. Toiset toimivat ja oppivat itsenäisesti. Ammattitaitoaan täydentävän ja työelämässä jo kokeneen henkilön ohjaaminen voi olla lähellä mentorointia. Nuorten ohjaajana toteutetaan usein myös kasvatustehtävää.

Tunnista oma ohjaustyylisi

Opiskelijan lisäksi myös oma oppimistyylisi ja aiemmat oppimiskokemuksesi vaikuttavat paljon siihen, miten ohjausta toteutat. Riippumatta siitä millainen oppija itse olet, on hyvä muistaa, että sinun ei tarvitse tehdä opikelijasta itseäsi. Aloittavana ohjaajana riittää, että tunnistat millainen itse olet oppijana, miten ohjaan, miksi minä ohjaan näin. Ohjaaminen kehittyy kokemuksen kautta. Oman tyylin sopeuttaminen oppijan tarpeisiin on kokeneen ohjaajan osaamista.

Ohjata voi monella tapaa
Taitava ohjaaja saa oppijan yrittämään parastaan ja uskomaan itseensä. Tässä suhteessa ohjaaminen on lähellä esimiestyötä. Ohjaaminen onnistuu, kun olet kärsivällinen ja olet avoin uuden oppimiselle. Näin saavutat myös opiskelijan luottamuksen.