Oppisopimus: väli- ja päättöarvioinnin kirjaaminen

Kun arviointi kirjataan sähköisesti Sopimus Pro verkkopalvelun avulla, opiskelija ja työpaikkakouluttaja käyvät arviointiin liittyvän keskustelun ja kirjaavat sen tuloksen verkkopalveluun. Sähköistä arviointia varten molemmat ovat saaneet henkilökohtaiset tunnukset.

SopimusPro-ohjelman tunnukset hukassa? Ei hätää, voit tilata uudet tunnukset sähköpostiisi palvelun etusivulta. Varmistathan samalla, että olet asioimassa oman oppisopimustoimistosi Sopimus Pro-sovelluksessa.

Näin kirjaat arvioinnin sähköisesti

Työpaikkakouluttaja ja opiskelija saavat automaattisen sähköpostiviestin noin kuukausi ennen arviointijakson päättymistä. Työpaikkakouluttaja käy arviointiin liittyvän keskustelun opiskelijan kanssa ja kirjaa sen tuloksena arviointitiedon tutkinnon osittain.

Arviointi tehdään niistä tutkinnon osista, joihin liittyvissä työtehtävissä opiskelija on arviointijakson aikana päässyt työskentelemään. Muiden osien osalta vastauslaatikot jätetään tyhjiksi ja niihin palataan seuraavan arvioinnin yhteydessä. Lisäksi työpaikkakouluttaja vastaa opintojen etenemiseen liittyviin kysymyksiin.

Arvioinnin lopuksi oppisopimusopiskelija kirjautuu ohjelmaan omilla tunnuksillaan, kuittaa väliarviointinsa ja vastaa muutamiin opintojen etenemiseen liittyviin kysymyksiin.

Kun väliarviointi on kirjattu ja opiskelija on kuitannut sen, siirtyy arviointi oppisopimuskeskukseen ja sovittu koulutuskorvaus maksetaan työnantajan tilille.

Arvioinnin yhteydessä työpaikkakouluttajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus antaa asiakaspalautetta. Palaute antaa arvokasta tietoa oppisopimuskoulutuksen etenemisestä ja kehittämismahdollisuuksista