Ohjauksen käytäntöjä työpaikalla

Työpaikat ovat erilaisia monessa mielessä – myös sen suhteen miten ohjaus työpaikalla järjestetään. Seuraavassa muutamia arjen esimerkkejä työpaikoilta.

Ohjaan yksin – hyödynnän verkostoja

Usein pienissä yrityksissä ohjauksesta vastaa yksi henkilölle, joka suunnittelee ja toteuttaa ohjausta itsenäisesti. Tässä ohjaustavassa korostuu toimivan ohjaussuhteen merkitys. Yksittäisiä opiskelu- ja ohjaustilanteita kannattaa suunnitella jo etukäteen. Työpaikalla erilaisia ohjaustilanteita tarjoutuu muun muassa erilaisissa rutiinitehtävissä sekä käytännön työ- ja asiakastilanteissa. Ohjaajan kannattaa järjestää opiskelijalle myös mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ammatillisiin verkostoihin, tapahtumiin ja – kokouksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia osallistua ammattilaisten käymään keskusteluun.

Ohjaan työparin kanssa

Parityöskentely on yksi tapa ohjata opiskelijaa. Parityöskentely voi olla jatkuvaa tai se voi olla ajoittaista; se mahdollistaa ohjauksen luontevasti arjen työn lomassa tapahtuvaksi.  Työpaikka tarjoaa paljon satunnaisia oppimistilanteita, joita kannattaa hyödyntää. Parityöskentely antaa tähän hyvän mahdollisuuden.  Esimerkiksi erilaiset haastavat asiakastilanteet tai työrutiineista poikkeavat tapahtumat ovat erinomaisia oppimistilanteita. Kokenut ohjaaja hyödyntää myös nämä ohjauksessaan.

Jaettu ohjaus – myös työyhteisö ohjaa

Suuremmissa  työpaikoissa on mahdollista hyödyntää useampia henkilöitä ohjaajina. Kun työyhteisö osallistuu ohjaukseen, voi ohjausta jakaa eri henkilöille ja hyödyntää heidän asiantuntijuuttaan eri aiheittain ja työtehtävittäin.

Jos työyhteisössänne jaetaan ohjausta, kannattaa miettiä miten eri ohjaajilta kerätään palautetta opiskelijan edistymisestä ja osaamisen kehittymisestä. Koottua palautetta kannattaa käydä läpi opiskelijan kanssa arviointi- tai ohjauskeskusteluissa.

Opiskelija hyötyy useamman työntekijän ohjauksesta saaden mm. laaja-alaisemman kuvan ammatista, ammatissa toimimisesta ja eri työtavoista. Toki työyhteisön sisällä täytyy olla silloin yhteinen ymmärrys yhteisestä ammatillisuudesta. Myös työpaikka hyötyy jaetusta ohjauksesta  ohjausosaamisen jakaantuessa ja kehittyessä työyhteisössä useammalle tekijälle.

Ohjaan ryhmää

Ryhmämuotoista ohjausta kannattaa järjestää, kun työpaikalla aloittaa samanaikaisesti useampi opiskelija tai kun ohjattavia on useampia yhtä aikaa. Ryhmäohjausta on järkevä toteuttaa jo ajankäytöllisistä syistä. Ryhmämuotoisessa ohjauksessa opiskelijat voivat hyötyä myös muiden opiskelijoiden vertaisohjauksesta.

Vertaiset ohjauksessa

Työpaikka voi hyödyntää opiskelijan ohjauksessa myös aiemmin taloon tulleita opiskelijoita ohjaajina. Tässä niin sanotussa oppipojasta kisälliksi – mallissa aiemmin taloon tullut opiskelija toimii uuden tulijan opastajana, jolloin molemmat oppivat. Vastuuohjaaja varmistaa taustalla, että  asiat opitaan oikein. Samaa tapaa voidaan toistaa seuraavan tulijan kohdalla.  Myös muunlainen vertaisilta oppiminen on hyvä tapa oppia.

Kuinka sinun työpaikkasi järjestää ohjaamisen?

Katso videolta miten SOL -palvelut suunnittelevat työelämässä oppimista