Työpaikalla tapahtuva oppiminen on yhteistyötä

Työpaikalla tapahtuvaa oppiminen on yhteistyössä, jossa mukana ovat opettaja, opiskelija, työpaikkaohjaaja ja  koko työyhteisö. Työpaikkanne esimies on avainasemassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen edellytysten varmistajana. On hyvä muistaa, että oppilaitoksen tukipalvelut ovat työpaikkojen käytössä ja niiden tarve kartoitetaan joka opiskelijan kohdalla.

Oppimisen järjestämisessä hyödynnetään eri osapuolien vahvuuksia. Työpaikkaohjaajan vastuulla on opiskelijan oppimisen ohjaaminen työpaikan toimintoihin ja ammatin hallintaan työpaikan toiminnan mukaan. Opettajien pedagogista osaamista käytetään puolestaan suunnitteluun, oppimisprosessin ohjaamiseen ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Osapuolet