Työelämässä oppiminen on yhteistyötä

Työelämässä oppimisen järjestäminen on yhteistyötä, jossa mukana ovat opettaja, opiskelija, työpaikkaohjaaja ja  koko työyhteisö. Työpaikkanne esimies on avainasemassa oppimismahdollisuuksien varmistajana mm. opiskelijan työtehtävien ja ohjauksen varmistamisessa.

Oppimisen järjestämisessä hyödynnetään eri osapuolien vahvuuksia. Työpaikkaohjaajan vastuulla on opiskelijan oppimisen ohjaaminen työpaikan toimintoihin ja ammatin hallintaan työpaikan toiminnan mukaan. Opettajien pedagogista osaamista käytetään puolestaan suunnitteluun, oppimisprosessin ohjaamiseen ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Osapuolet