Työpaikalla tapahtuva oppiminen on yhteistyötä

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista toteutetaan yhteistyössä, jossa mukana ovat opettaja, opiskelija, työpaikkaohjaaja, koko työyhteisö. Työpaikkanne esimiehen roolia työpaikalla tapahtuvan oppimisen edellytysten varmistajana ei voi liikaa korostaa oppimismahdollisuuksien järjestäjänä. Oppilaitoksen tukipalvelut ovat työpaikkojen käytössä ja niiden tarve kartoitetaan joka opiskelijan kohdalla.

Oppimisen järjestämisessä hyödynnetään eri osapuolien vahvuuksia. Työpaikkaohjaajan vastuulla on opiskelijan oppimisen ohjaaminen työpaikan toimintoihin ja ammatin hallintaan työpaikan toiminnan mukaan. Opettajien pedagogista osaamista käytetään puolestaan suunnitteluun, oppimisprosessin ohjaamiseen ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Osapuolet