Tutkintotilaisuuksien suunnittelu

Tutkintotilaisuudet ovat käytännön työssä toteutettavia tilaisuuksia, joissa opiskelija osoittaa osaamisensa.
Osaamisen arviointiin liittyvät ohjeet uudistuivat 1.1.2018 alkaen. Sivu päivittyy lähiaikoina.

Tutkinnon osia suoritetaan joustavasti työtehtäviin limittyen, ja ne toteutetaan yleensä työpaikalla. Tutkintotilaisuuksia voi olla tutkinnon laajuudesta riippuen kahdesta jopa seitsemään.

Tutkintotilaisuuksien toteutus ja aikataulut suunnitellaan yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Tuloksena syntyy tutkinnon suorittamissuunnitelma, jossa on kuvattu alustava aikataulu tutkintotilaisuuksille, arvioijat sekä se, millä tavalla osaaminen osoitetaan.

Opiskelija suunnittelee

Ennen kuin opiskelija osallistuu näyttöön, hän suunnittelee, miten hän osoittaa osaamisensa. Opiskelija laatii suunnitelman tutkinnon osa kerrallaan. Opettajan pitää hyväksyä tutkintotilaisuuden suunnitelma, jotta opiskelija voi osallistua näyttöön. Usein opiskelija joutuu täydentämään suunnitelmaansa, ennen kuin se hyväksytään.

Tutkintotilaisuudet järjestetään työpaikalla

Näyttö järjestetään opiskelijan työpaikalla arkisia työtehtäviä tehden aina, kun mahdollista. Tutkintotilaisuus kestää tietyn ajanjakson, jonka aikana työskentelyä arvioidaan. Ajanjakso voi vaihdella parista päivästä viikkoon riippuen kokonaisuudesta ja työtehtävistä. Opiskelijan osaamista arvioidaan eri tavoin, ja arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.

Työpaikkaohjaajalla on parhaat mahdollisuudet seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä. Ennen tutkintotilaisuutta oppilaitoksen opettaja varmistaakin  ohjaajalta, onko opiskelijalla riittävä osaaminen tutkintotilaisuuteen.

Arvioijat valitaan

Ohjaaja ja opettaja eivät voi toimia opiskelijan arvioijana, koska heillä on iso rooli opiskelijan oppimisen ja ohjaamisen suhteen ja ovat jäävejä arvioimaan sitä. Tästä syystä opettajan, ohjaajan ja muiden työpaikan edustajien pitää keskustella jo opintojen suunnitteluvaiheessa, ketkä olisivat sopivia arvioijia.

Arviointi tehdään aina kolmikanta-arviointina, jolloin arvioijina toimivat oppilaitoksen, työnantajan ja työntekijöiden edustaja. Oppilaitokset järjestävät työpaikan edustajille tutkintotilaisuuksien arvioijakoulutuksia.