HOKS Osaamisen kehittymistä henkilökohtaisesti

Koska jokaisella opiskelijalla on erilainen osaamistausta, syntyy opiskelijan opinnoista aina yksilöllinen suunnitelma.

Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään ja huomioidaan tukitoimet. Lisäksi suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan.
Suunnittelu ja aikataulut ehdään yhteistyössä tutkinnon osittain.
Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.
Henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen suunnitelman lyhenne on HOKS.

Työelämäläheiset ammatilliset opinnot muodostuvat oppilaitoksessa järjestettävästä koulutuksesta, työpaikalla tapahtuvaa oppimisesta sekä näytöistä. Ammattitaidon kehittymisessä on tärkeätä, että opiskelija pääsee mukaan ammattialan työtehtäviin ja tutustumaan työn kaikkiin osa-alueisiin. Suunnittelemalla työtehtäviä ja varmistamalla niiden monipuolisuus, opiskelijalle muodostuu myös käsitys niin alasta kuin työpaikan toiminnasta kokonaisuutena.

Opettaja vastaa kokonaisuudesta. Opettaja kartoittaa opiskelijan lähtötasoa keskusteluilla, itsearvioinnin avulla ja peilaamalla aiempaa kokemusta ja osaamista tutkinnon tavoitteisiin. Lähtötason pohjalta mietitään yhdessä opiskelijan kanssa oppimista erilaisiin ympäristöihin,  jotka antavat mahdollisuuden saavuttaa tutkinnon tavoitteissa kuvattu osaaminen. On hyvä muistaa, että osaamista kertyy koulutuksen lisäksi myös harrastuksista ja muusta toiminnasta.

Suunnitelman tekemistä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi. Suunnittelun tuloksena syntyy henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Siinä opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. Opiskelijakohtaisesti on huomioitu aiemmin hankittu osaaminen,  tarvittavan osaaminen ja tavat miten osaaminen hankitaan, näytöt, tarvittava ohjaus ja tuki.

Suunnitelmaa päivitetään koko opintojen ajan alkaen opiskelijaksi hakeutumisesta, opintojen ajan ja aina näyttöihin asti.