Oppiminen suunnitellaan yksilöllisesti

Koska jokaisella opiskelijalla on erilainen osaamistausta, syntyy opiskelijan opinnoista aina yksilöllinen suunnitelma.

Henkilökohtaistamisessa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään.
Sen pohjalta suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten
osaamista hankitaan. Myös mahdollliset  tukitoimet selvitetään. Koulutuksessa keskitytään
puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen
suunnitelmaa kutsutaan on HOKSiksi.

Henkilökohtainen suunnittelu koskee sekä koulutussopimuksella että oppisopimuksella hankittavaa osaamista.

Opettaja vastaa kokonaisuudesta. Opettaja kartoittaa opiskelijan lähtötasoa keskusteluilla, itsearvioinnin avulla ja peilaamalla aiempaa kokemusta ja osaamista tutkinnon tavoitteisiin. Lähtötason pohjalta mietitään yhdessä opiskelijan kanssa, missä ja millä tavoin tutkinnon tavoitteissa kuvattu osaaminen voidaan saavuttaa. Osaamista voidaan hankkia työpaikalla tai oppilaitos- tai muissa ympäristössä. On hyvä muistaa, että osaamista kertyy koulutuksen lisäksi myös harrastuksista ja muusta toiminnasta, joka voidaan tunnistaa osaamiseksi.

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. Opiskelijakohtaisesti on huomioitu aiemmin hankittu osaaminen,  tarvittava osaaminen ja tavat miten osaaminen hankitaan, näytöt, ohjaus ja tuki. Suunnitelmaa päivitetään koko opintojen ajan alkaen opiskelijaksi hakeutumisesta, opintojen ajan ja aina näyttöihin asti.

HOKS on työväline, jota tarvitsevat kaikki osapuolet: opettaja, työnantaja, työpaikkaohjaaja sekä opiskelija.