HOKS Osaamisen kehittymistä henkilökohtaisesti

Koska jokaisella opiskelijalla on erilainen osaamistausta, syntyy opiskelijan opinnoista aina yksilöllinen suunnitelma.

Yhteistyönä syntyy tutkinnonosittainen suunnitelma ja aikataulut
oppilaitoksessa järjestettävästä koulutuksesta
työpaikalla tapahtuvaa oppimista koskevista keskeisistä työtehtävistä
sekä
näytöistä

Työtehtävät suunnitellaan tukemaan oppimista. Ammattitaidon kehittymisessä on tärkeätä, että opiskelija pääsee mukaan laajasti työpaikan työtehtäviin ja tutustumaan työn kaikkiin osa-alueisiin. Suunnittelemalla työtehtäviä ja varmistamalla niiden monipuolisuus, opiskelijalle muodostuu myös käsitys työpaikan toiminnasta kokonaisuutena. Kun työpaikkaohjaaja perehtyy opiskelijan osaamiseen ja oppimistavoitteisiin, opiskelijalla on mahdollisuus  oppia oikeita asioita.

Opettaja vastaa kokonaisuudesta. Opettaja kartoittaa opiskelijan lähtötasoa keskusteluilla, itsearvioinnin avulla ja peilaamalla aiempaa kokemusta ja osaamista tutkinnon tavoitteisiin. Lähtötason pohjalta mietitään yhdessä opiskelijan kanssa sellaiset työtehtävät, jotka antavat mahdollisuuden saavuttaa tutkinnon tavoitteissa kuvattu osaaminen. On hyvä muistaa, että osaamista kertyy koulutuksen lisäksi myös harrastuksista ja muusta toiminnasta.

Suunnitelman tekemistä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi. Suunnittelun tuloksena syntyy henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Siinä opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. Opiskelijakohtaisesti on huomioitu aiemmin hankittu osaaminen,  tarvittavan osaaminen ja tavat miten osaaminen hankitaan, näytöt, tarvittava ohjaus ja tuki.

Suunnitelmaa päivitetään koko opintojen ajan alkaen opiskelijaksi hakeutumisesta, opintojen ajan ja aina tutkinnon suorittamiseen.