Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu

Oppiminen työpaikalla on oppisopimuskoulutuksen perusta, ja siksi työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu on tärkeää. Koulutus suunnitellaan niin, että työpaikalla ja oppilaitoksessa opitut asiat täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Oppimista työpaikalla ja oppilaitoksessa       

Oppisopimuskoulutuksessa työpaikka sekä opiskelija tarvitsevat selkeän suunnitelman siitä, miten työpaikalla tapahtuva oppiminen, opetuspäivät oppilaitoksessa ja näyttöjen suorittaminen vuorottelevat ja tukevat toisiaan.

Suunnittelussa on hyvä käydä samalla yhdessä läpi etenkin työnantajan tarpeet ja mahdollisuudet sekä kaikkien osapuolten odotukset ja toiveet. Oppisopimuskoulutuksen suunnittelussa ovat mukana

·         opiskelija

·         oppisopimuskoulutuksen järjestäjän edustaja esim. opettaja tai oppisopimusasiantuntija

·         työpaikalta työnantaja sekä työpaikkaohjaaja

Suunnittelun pohjana ovat tutkinnon perusteet, joiden mukaisia työtehtäviä työpaikalla on tarkoitus järjestää. Lisäksi suunnittelun apuna voi käyttää osaamiskartoituksia ja opiskelijan haastattelun perusteella saatuja tietoja.

Suunnitelkaa työtehtävät työpaikan oppimismahdollisuuksien mukaan ja laatikaa oppimiselle tavoitteet.  Pohtikaa mitä asioita opitaan parhaiten työpaikalla ja mitä oppilaitoksessa. Varmistakaa tutkinnon perusteista, että opiskelijan on mahdollista työskennellä kaikissa tutkinnon tavoitteisiin tähtäävissä työtehtävissä.

Kaikkea ei työpaikalla voi aina oppia. Tarvittaessa voitte tehdä erityisjärjestelyjä ja sopia jonkin osuuden toteuttamisesta eri työpisteissä, toimipaikassa tai jopa eri yrityksessä. Tästä ulkopuolisessa yrityksessä tapahtuvasta jaksosta järjestelystä sovitaan aina oppisopimuskoulutuksen järjestäjätahon kanssa.

 

Oppisopimuskoulutus lyhyesti
1. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus jossa sovitaan koulutuksen järjestämisestä pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä.
2. Opiskelijalle maksetaan TESin mukaista palkkaa
3. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.
4. Työpaikalla oppimista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutus voidaan järjestää myös kokonaan työpaikalla.
5. Työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta
6. Oppisopimus voidaan solmia koko tutkintoon, tutkinnon osaan tai sitä pienempiin kokonaisuuksiin.