Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu

Oppisopimuskoulutuksessa tarvitsette selkeän suunnitelman siitä, miten työpaikalla tapahtuva oppiminen, opetuspäivät oppilaitoksessa ja tutkinnon osien eli näyttöjen suorittaminen vuorottelevat ja tukevat toisiaan.

Oppimista työpaikalla ja oppilaitoksessa       

Oppiminen työpaikalla on oppisopimuskoulutuksen perusta, ja siksi työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu on tärkeää. Koulutus suunnitellaan niin, että työpaikalla ja oppilaitoksessa opitut asiat täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Suunnittelun pohjana ovat tutkinnon perusteet, joiden mukaisia työtehtäviä työpaikalla on tarkoitus järjestää. Lisäksi suunnittelun apuna voi käyttää osaamiskartoituksia ja haastattelun perusteella saatuja tietoja.

Suunnitelkaa työtehtävät työpaikan oppimismahdollisuuksien mukaan ja laatikaa oppimiselle tavoitteet.  Pohtikaa mitä asioita opitaan parhaiten työpaikalla ja mitä oppilaitoksessa. Varmistakaa tutkinnon perusteista, että opiskelijan on mahdollista työskennellä kaikissa tutkinnon tavoitteisiin tähtäävissä työtehtävissä.

Tarvittaessa voitte tehdä erityisjärjestelyjä ja sopia jonkin osuuden toteuttamisesta eri työpisteissä, toimipaikassa tai jopa eri yrityksessä. Tästä ulkopuolisessa yrityksessä tapahtuvasta jaksosta järjestelystä sovitaan aina oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa.

Kaikkea ei työpaikalla tarvitse tai voi aina oppia. Pohtikaa mitä asioita opitaan parhaiten työpaikalla ja mitä oppilaitoksessa. Tarvittaessa voitte tehdä erityisjärjestelyjä ja sopia jonkin osuuden toteuttamisesta eri työpisteissä, toimipaikassa tai jopa eri yrityksessä. Tästä ulkopuolisessa yrityksessä tapahtuvan jakson järjestelystä sovitaan aina myös oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa.

Suunnittelussa ovat mukana

·         tuleva opiskelija

·         oppisopimuskoulutuksen järjestäjän edustaja

·         työpaikalta työnantaja ja sinä työpaikkaohjaajana

Suunnittelussa on hyvä käydä samalla yhdessä läpi kaikkien osapuolten odotukset ja toiveet. Jo ennen yhteistä suunnittelua sinun on työpaikkaohjaajana hyvä tutustua

·         oppisopimuksen periaatteisiin

·         opiskelijan tavoitteena olevan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin

·         koulutuksen sisältöön.

Suunnittelussa ovat mukana

  • tuleva opiskelija
  • oppisopimustoimiston edustaja
  • työpaikalta työnantaja ja työpaikkaohjaaja

Suunnittelussa keskustellaan kaikkien osapuolien odotukset ja toiveet. Jo ennen yhteistä suunnittelua sinun täytyy työpaikkakouluttajana tutustua

  • oppisopimuksen  periaatteisiin
  • opiskelijan tavoitteena olevan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin
  • koulutuksen sisältöön.