Den oemotståndliga attraktionskraften hos en lärande arbetsplats

Arbetsplatser erbjuder möjligheter till lärande på många olika sätt. Att investera i möjligheter att lära sig är lönsamt för arbetsplatsen och stärker företagens och arbetsplatsernas attraktionskraft.

En arbetsplats som ställer sig positivt till lärande attraherar kunniga arbetstagare och studerande med vilja att lära sig mera och förbinda sig till arbetsplatsen. Förmannens viktiga uppgift är att skapa förutsättningar för lärandet.

En arbetsplats kan vara en lärmiljö som antingen skapar möjligheter eller begränsningar. En miljö som skapar möjligheter erbjuder fler möjligheter för lärande där man utvecklar mer omfattande och djupare yrkeskompetens. Faktorer som möjliggör lärande är arbetsuppgifternas omfattning, möjligheterna att delta i arbetsgemenskapen och den roll som den lärande individen har i arbetsgemenskapen.

I en lärmiljö som skapar möjligheter har man säkrat reserverat tid och resurser för handledning och verksamheten är uppskattad. Den lärande individen har blivit en jämlik medlem i arbetsgemenskapen och samarbetet samt dialogen mellan arbetsplatsen och läroanstalten fungerar.