Hur hittar vi en studerande som passar oss?

Utbildning på arbetsplatsen kan vara ett sätt att utveckla och fördjupa arbetsgemenskapens kunnande eller ett sätt att skaffa ytterligare arbetskraft. I arbetslivssamarbetet ser företagen även fördelar i att ta emot en studerande och ordna möjligheter till lärande på arbetsplatsen. Samarbetet med yrkesläroanstalter kan vara nyckeln till att säkra framtidens personalresurser.

Vägar till arbetslivet

Samarbetet med yrkesläroanstalter är en möjlighet att skaffa nya arbetstagare som är lämpade för branschen och att säkra tillgången till yrkeskunnig personal även i framtiden.

Med hjälp av lärandet på arbetsplatsen eller arbetsexperiment kan arbetsplatserna hitta de experter som de behöver. Under perioderna har studerande och arbetsgivare chansen att lära känna varandra och arbeta tillsammans under en tid innan de ingår ett anställningsavtal. Många gånger får perioderna en fortsättning till exempel i form av sommarjobb eller examens-/utvecklingsarbete.

Med hjälp av lärande på arbetsplatsen och olika slags arbetsexperiment kan arbetsplatserna hitta lämpliga experter som kan växa inom arbetsgemenskapen. På så sätt lär parterna känna varandras verksamhetssätt och mål. Perioderna ger en möjlighet till att identifiera den studerandes kunnande, lämplighet för branschen eller inlärningsvilja innan man till exempel ingår ett avtal om läroavtalsutbildning eller en annan anställning. Med hjälp av arbetslivsperioderna kan man bygga upp studerande- och företagsspecifika studievägar genom att kombinera examina och examensdelar.