Varför är lärandet viktigt för arbetsplatser?

I ett arbetsliv som förändras snabbt har kompetensutveckling och -ledning blivit allt viktigare. Företagets framgång och organisationernas utvecklingsmöjligheter är beroende av arbetsgemenskapens och dess individers förmåga att lära sig och skapa nytt.

Lärande på arbetsplatserna

På arbetsplatserna finns många slags lärande individer: praktikanter, ungdomar på väg att växa till yrkesmänniskor, kollegor som lär sig i sitt arbete samt chefer eller direktörer som stärker sitt kunnande. Ett arbetsliv som är under snabb förändring utmanar oss alla att lära oss. Det sägs att arbetet har förvandlats till lärande, lärandet till arbete.

Också vår egen roll förändras – ibland har vi rollen av en elev, ibland rollen av en handledare. I arbetslivet är det en helt ofrånkomlig förutsättning att stärka och stödja lärandet för att skaffa sig och utveckla nya kunskaper.

Lärande och handledning är en del av arbetet

Handledning är en del av dagens professionalism och utgör en väsentlig del av lärandet.  I rollen som handledare för lärandet fungerar lärare och arbetsplatshandledare. Samarbete och bådas kunnande behövs. Lärarnas pedagogiska kunnande fokuserar på inlärningsprocessen och bedömningen av kunnande, medan arbetsplatshandledarna fokuserar på att handleda i arbetsprocesserna samt på att följa med och bedöma lärandet på arbetsplatsen. Samarbetet skapar en win-win-situation.

I utvecklingen av arbetsplatsorienterat kunnande spelar handledningen en stor roll. När tyngdpunkten inom yrkesinriktad utbildning i allt större grad flyttas till arbetsplatserna behöver man gemensamma mål och gemensam planering för att genomföra lärandet och utveckla kunnandet. Med hjälp av ett intensivt samarbete med mycket dialog skapar och utvecklar man personer med utmärkt kunnande, som såväl arbetslivet som läroanstalterna och personerna själva kan vara stolta över.

I säkrandet av yrkeskompetensen kan en lärande och inspirerande arbetsgemenskap bäst utnyttja sitt kunnande.