Vad behövs bedömningen av kunnandet för?

I yrkesutbildningen bedöms kunnandet i ett yrkesprov som är en viktig del i avläggandet av en examen. Det går ut på att utföra praktiska arbetsuppgifter, i vilka den studerande visar sitt kunnande. Yrkesprovet ges vanligen per examensdel. Bedömarna jämför kunnandet med examensgrunderna och ger vitsord som förs in i den studerandes examensbetyg.

Den studerandes personliga mål har antecknats i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK). De bygger på de krav på yrkesskicklighet och mål för kunnande som föreskrivits i examens- eller utbildningsgrunderna.

Är den studerande klar att visa sitt kunnande?

Som arbetshandledare för den studerande är det Din uppgift att handleda, följa med och ge respons på hur det lärande som sker på arbetsplatsen framskrider. Tillsammans med läraren kan ni utbyta lägesinformation om den studerandes framskridande. När kunnandet i någon examensdel har utvecklats enligt målen, inleds planeringen och förberedelserna av yrkesprovet i samarbete med läraren.

Den studerande bedömer också själv hur det egna kunnandet utvecklats. Självbedömningsförmågan utvecklas genom praktiskt utförande och den behövs i utvecklingen av yrkeskunnandet. Självbedömningen är också en mycket viktig färdighet i arbetslivet.

Yrkesprovet och bedömningen av kunnandet utgör en viktig del av att utvecklas som yrkeskunnig!

 

ordmoln varför behövs bedömning