Vad behövs bedömning för?

Bedömning är en uppföljning av hur kunskaperna utvecklas. Bedömningen ger information både till den som bedömer och till den studerande.  Om man går vilse på vägen, hittar man tillbaka till rätt spår med hjälp av bedömningen och den hjälper att rikta verksamheten mot rätt saker.

Bedömningen spelar en central roll i handledningen.

  • Den ger respons på lärandet och en möjlighet att planera handledningen vidare.

Bedömning och uppföljning görs av

  • läraren, arbetsplatshandledaren och ofta även arbetsgemenskapen i övrigt.

Bedömningen ger ömsesidig nytta.

  • Med dess hjälp kan också handledaren rikta in och utveckla sin handledning.

Bedömningen är ett viktigt verktyg även i samarbetet med läraren.

  • Läraren är proffs i bedömning och av läraren får du tips om hur bedömningen ska genomföras.

Läraren är inte med varje dag för att följa den studerandes utveckling. Din uppgift som handledare är att handleda, följa och bedöma hur lärandet på arbetsplatsen framskrider. Tillsammans med läraren kan ni informera varandra om hur den studerande utvecklas.

När kunskaperna inom en viss examensdel har utvecklats enligt målen, kan ni inleda förberedelserna för, planeringen av och schemaläggandet av yrkesproven i samarbete med läraren.