Utmaningar med handledningen i vardagen

Som arbetsplatshandledare får du en känsla av att lyckas och du lär dig också mycket själv. Du kan även ställas inför olika slags utmanande situationer. Nedan har vi samlat några utmaningar och lösningsförslag som har lyfts fram i utbildningarna för arbetsplatshandledare och som handledare har beskrivit i sina kamratstödsgrupper.

Var inte ensam som handledare – diskutera handledningsfrågor i din arbetsgemenskap och med din förman. De kan ge dig det bästa stödet i din uppgift på arbetsplatsen. Det lönar sig att ha låg tröskel för att kontakta läraren, också läraren kan stötta dig i många frågor. Delta även i de handledarmöten som erbjuds, där hittar du kamratstöd för din verksamhet.