Vad behövs handledning för?

Handledningen är väsentlig för lärandet och med dess hjälp drar man upp riktlinjerna för lärandet. Handledningen öppnar upp möjligheter till lärande för hela arbetsgemenskapen. Läs mer om varför handledning behövs på arbetsplatsen.

Handledningen är väsentlig i lärandet

Med handledningens hjälp drar man upp riktlinjerna för lärandet. Handledarens uppgift är att skapa olika slags inlärningserfarenheter för studerande. Redan det, att den studerande får möjlighet att diskutera och dela med sig av sina erfarenheter med dig eller någon annan medlem i arbetsgemenskapen gör lärandet mer betydelsefullt.

Som handledare stödjer du den studerandes lärande i många avseenden. Ju snabbare och djupare studerande lär sig och utvecklas, desto snabbare är hen också till nytta på arbetsplatsen. Utan handledning skulle detta knappast vara möjligt.