Planering av läroavtalsutbildning

I läroavtalsutbildning behövs en tydlig plan för hur lärandet på arbetsplatsen, eventuella studiedagarna vid läroanstalten och avläggandet av examensdelarna, alltså yrkesproven. Genom växelverkan bildar en helhet.

Lärande på arbetsplatsen och vid läroanstalten       

Lärandet på arbetsplatsen lägger grunden för läroavtalsutbildningen och därför är det viktigt att planera den utbildning som sker på arbetsplatsen. Utbildningen planeras så att kunnandet som inhämtats på arbetsplatsen och vid läroanstalten kompletterar varandra på bästa möjliga sätt.

Planeringen baserar sig på examensgrunderna, som utgör grunden för de arbetsuppgifter som ska ordnas på arbetsplatsen. Som hjälp i planeringen kan man även använda kunskapskartläggningar och den information som fås via intervjuer.

Planera arbetsuppgifterna enligt arbetsplatsens möjligheter att ordna och sätt upp mål för lärandet.  Fundera på vilka saker som bäst lärs på arbetsplatsen, och vilka vid läroanstalten. Kontrollera i examensgrunderna att den studerande kan utföra alla sådana arbetsuppgifter som behövs för att uppnå examensmålen utifrån examensgrunderna.

Vid behov kan ni göra specialarrangemang och komma överens om att ett visst avsnitt genomförs vid olika arbetsstationer, vid olika verksamhetsställen eller till och med i ett annat företag. Ordnandet av en sådan period hos ett utomstående företag ska alltid avtalas med den som ordnar läroavtalsutbildningen.

Den studerande behöver inte och kan inte alltid lära sig allt på arbetsplatsen. Fundera på vilka saker som bäst lärs på arbetsplatsen, och vilka vid läroanstalten. Vid behov kan ni göra specialarrangemang och komma överens om att ett visst avsnitt genomförs vid olika arbetsstationer, vid olika verksamhetsställen eller till och med i ett annat företag. Ordnandet av en sådan period hos ett utomstående företag ska alltid avtalas även med den som ordnar läroavtalsutbildningen.

I planeringen deltar

 • den blivande studerande
 • en representant för den som ordnar läroavtalsutbildningen
 • från arbetsplatsen arbetsgivaren och du själv i egenskap av arbetsplatshandledare.

Det är bra att gå igenom alla parternas förväntningar och önskemål under planeringen. Redan före den gemensamma planeringen är det bra om du som arbetsplatshandledare bekantar dig med

 • principerna för läroavtalet
 • examensgrunderna och yrkeskunskapskraven för den examen som den studerande vill avlägga
 • utbildningens innehåll.

I planeringen deltar

 • den blivande studerande
 • en representant för utbildningsanordnaren
 • från arbetsplatsen arbetsgivaren och du själv i egenskap av arbetsplatshandledare.

Under planeringen diskuteras alla parternas förväntningar och önskemål. Redan före den gemensamma planeringen ska du som arbetsplatshandledare bekanta dig med

 • principerna för läroavtalet
 • examensgrunderna och yrkeskunskapskraven för den examen som den studerande vill avlägga
 • utbildningens innehåll
 • Vi planerar