Utvecklingsplan för kunnande

Eftersom varje studerande har sin egen kompetensbakgrund, gör man alltid en individuell plan för den studerandes studier.

Inom ramen för samarbetet utarbetas en plan och tidtabell för examensdelarna för den utbildning som anordnas vid läroanstalten, för de centrala arbetsuppgifterna inom lärandet på arbetsplatsen och för yrkesproven.

Arbetsuppgifterna planeras så att de stödjer lärandet. I takt med att yrkeskompetensen utvecklas är det viktigt att den studerande får delta mångsidigt i arbetsuppgifterna på arbetsplatsen och lära känna alla delområden som ingår i arbetet. Genom att planera arbetsuppgifterna och se till att dessa är mångsidiga, kan den studerande också bilda sig en uppfattning om arbetsplatsens verksamhet som en helhet. När arbetsplatshandledaren sätter sig in i den studerandes kunnande och kunskapsmål, har den studerande möjlighet att lära sig rätt saker.

Läraren ansvarar för helheten. Läraren kartlägger den studerandes utgångsnivå genom diskussion, med hjälp av självbedömning och genom att spegla tidigare erfarenhet och kunnande mot examensmålen. Utifrån utgångsnivån reflekterar man tillsammans med den studerande över vilka arbetsuppgifter som ger möjlighet att uppnå det kunnande som definieras i examensmålen. Det är bra att komma ihåg att kunnande inte bara inhämtas från utbildning utan även från hobbyer och annan verksamhet.

Denna planering kallas för personlig tillämpning. Planeringen resulterar i en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I den har man pusslat ihop den studerandes kunnande, examensgrunderna och arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Man har individuellt för varje studerande beaktat tidigare förvärvat kunnande, vilka kunskaper som behövs och på vilka sätt kunskaperna ska inhämtas, yrkesproven samt handledningen och stödet som behövs.

Planen uppdateras under hela studietiden från det att den studerande ansöker till studierna, under studierna och fram till dess att den studerande avlägger examen.