Att utvecklas som arbetsgemenskap

Hur utvecklas arbetsplatsen med hjälp av en god handledning?

  • Inskolningen görs flexibel.
  • Arbetsgemenskapen kan granska, utvärdera och utveckla arbetsplatsens processer.
  • Arbetsplatsen lär sig att dela med sig av information och kunnande och sårbarheten på grund av frånvaron minskar.
  • Man ökar det ömsesidiga kamratstödet och interaktionen på arbetsplatsen, stödjer gemenskapligheten.
  • Man ökar arbetsgemenskapens inlärnings- och förändringsfärdigheter.
  • Arbetsplatshandledaren lämnas inte ensam.
  • Arbetsgemenskapens förmåga att lära sig och handleda är en av företagets framgångs- och attraktionsfaktorer.