Att utvecklas som arbetsplatshandledare

Handledningsfärdigheterna kan utvecklas

Att utvecklas till en skicklig arbetsplatshandledare sker via erfarenhet. Vi uppmuntrar dig att bedöma dina färdigheter som handledare och att utöka din kompetens på ett sätt som passar dig.

Testa dina färdigheter som handledare med självbedömningstestet Mästaren.
Med hjälp av självbedömningskriterierna En lärande arbetsgemenskap hittar ni arbetsplatsens styrkor och utvecklingsobjekt.

Bekanta dig med utbildningsutbudet för arbetsplatshandledare. Här finns något för alla – oavsett om du är ny i uppgiften eller en mer erfaren handledare. Att nätverka med andra handledare ger även erfarna handledare alltid något nytt.

Handledningsfärdigheterna gagnar hela arbetsgemenskapen. I vardagen resulterar de i verksamhet som löper smidigt och i kunnande. Utbildning som erbjuds för arbetsplatshandledare kan kombineras med annan personalutbildning inom företaget.

En nyckel till framgång är samarbetet mellan arbetsplatsen och läroanstalten.