Digitala verktyg i handledningssamarbetet

Intensiv närvaro

Organiseringen av lärandet på arbetsplatsen är ett samarbete mellan många aktörer. Läraren, arbetsplatshandledaren och ofta även andra medlemmar i arbetsgemenskapen samt chefen deltar i såväl planeringen som genomförandet och uppföljningen av lärandet. Tidsplanerna är ofta krävande och möjligheterna att träffas ansikte mot ansikte begränsade. För att möjliggöra samarbete och kommunikation behöver man därför flexibla och snabba digitala verktyg.

Det är bra att granska verktygen utifrån deras lämplighet och målen för samarbetet. På enskilda arbetsplatser kan man komma överens om vilka saker man vill diskutera ansikte mot ansikte, vilka saker som enbart informeras om och var man kan använda digitala verktyg som är oberoende av tid och plats. Digitala kanaler ersätter inte traditionella möten, men de stödjer samarbetet och lärandet och gör dessa mångsidigare och mer intensiva.

Verktygen enligt målen

I kommunikationen kan man använda till exempel Skype, Connect Pro eller andra program. Läraren och arbetsplatshandledaren kan följa framstegen i lärandet i arbetet till exempel med hjälp av Whatsapp, Facebook eller Sharepoint. Videofilmer och bloggar som eleverna skapar eller andra motsvarande verktyg fungerar som verktyg för dokumentering av lärandet och med deras hjälp kan både lärarna och handledarna enkelt ge respons på arbetet som gjorts. Antalet digitala verktyg och de möjligheter som dessa erbjuder ökar hela tiden. Elektroniska verktyg synliggör lärandet och stärker samarbetet.

Det är bra om de olika parterna kan tillsammans komma överens om vilka sätt och verktyg som används för att åstadkomma ett intensivt samarbete. Införandet av nya verktyg innebär ett kontinuerligt lärande i arbetet och nytt slags tänkande även för dem som använder dem. Genom att testa tillsammans hittar ni de verktyg som passar för olika situationer och mål och som också säkerställer ett kontinuerligt lärande.