Tjänster till arbetsplatshandledare

Arbetsplatshandledare och arbetsplatser får många olika typer av stöd för att lärandet på arbetsplatsen ska lyckas så väl som möjligt. Kontakta läroanstalten för att komma överens om de lösningar och kommunikationssätt som passar er bäst.

Handledningsutbildningar för handledare och arbetsgemenskap

Handledningsfärdigheterna kan utvecklas på många sätt. Välj det sätt som passar dig bäst: självstudier, studier i grupp med andra, webbstudier eller genom att utnyttja utbildning på arbetsplatsen. På utbildningarna utvecklas handledningsfärdigheterna och utbyts erfarenheter mellan handledarna. Det är också bra att uppdatera handledningsfärdigheterna. Kontakta den närmaste läroanstalten och fråga om utbildningarna.

Exempel på utbildningar

Arbetsplatshandledarens ”startutbildning” passar för dig som ska arbeta som handledare för första gången. För handledare som handleder läroavtalsstuderande ordnas även en startutbildning där man lär känna praxis inom läroavtalsutbildningen. Startutbildningar ordnas även i form av webinarier som är ungefär en timme långa.

Handledarutbildningarnas övriga teman rör bland annat handledarens roll och uppgifter, utmaningarna i lärandet, bemötandet av olikhet och handledning av en ung person. Övrig kompletterande utbildning ordnas bland annat om arbetssäkerhet, arbetshälsa och utnyttjande av digitala verktyg i handledningen.

Utbildning för arbetsplatshandledare ordnas i helheter på 1–3 dagar. Grunderna för yrkesinriktad utbildning inkluderar idag även en examensdel om arbete som arbetsplatshandledare som de studerande kan avlägga redan i anslutning till sin yrkesinriktade utbildning.

Anslut dig till handledarnätverken

Handledning är ömsesidigt. I verksamheten utvecklas både den studerande och handledaren. Delta på handledarmöten och gå utbildningar som ordnas för handledare och kamratstödsgrupper. I samtal med andra handledare lär du dig mycket av jämlikar och från deras erfarenheter. Du håller dig uppdaterad om utvecklingen i branschen och lär dig nya saker. Bland handledarna är du aldrig ensam.