Utvecklingen av samarbetet mellan läroanstalten och arbetsplatsen

  • Man förtydligar rollfördelningen mellan läroanstalten och arbetsplatserna i handledningen.
  • Man kommer överens om handledningssamarbetets nivå och stöd.
  • Man tillhandahåller mångformiga tjänster för handledarna som motsvarar behoven: utbildningar, kamratstöd och elektroniska tjänster.
  • Man för en äkta och kontinuerlig dialog i vardagen på olika plan och mellan olika parter och utnyttjar denna dialog i utvecklingsarbetet.

Handledningssamarbetet säkerställer och skapar möjligheter

På basnivån säkerställer läroanstalten handledningen för studerande genom sina tjänster.
På utvecklingsnivån erbjuder läroanstalten mångformiga tjänster för handledarna i arbetsgemenskapen som utvecklar hela arbetsgemenskapen.
På partnerskapsnivån har läroanstalten en servicehelhet för arbetsplatshandledningen som stöder företagets HR-verksamhet och utveckling.