Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutuksen tiedote työelämälle

Linkki: Tiedote työelämälle

Koulutuksen järjestäjä voi lisätä tiedotepohjaan oman logon.