Moduuli 3. Ohjaamme

Ohjaus on olennaista oppimisen kannalta. Ohjaajana voit tukea opiskelijaa kokonaisuuksien hahmottamisessa, teoriatiedon soveltamisessa käytäntöön ja työpaikkanne käytäntöihin perehtyessä. Työpaikat ovat erilaisia monessa mielessä – myös sen suhteen miten ohjaus työpaikalla järjestetään. Jokaisen oppijan ohjaustarve on erilainen.

Tehtäviä:1. Pohdi miten sinun työpaikallasi opiskelijan ohjaus olisi järkevää järjestää.

  • Onko ohjaus päivittäistä työn opettamista vai ohjauskeskusteluja kuukauden välein, vai jotain muuta?
  • Voiko ohjaamiseen osallistua muitakin työntekijöitä? Mieti miten opiskelija hyötyisi siitä.
  • Täältä löydät käytännön vinkkejä ohjauksen järjestämiseen: Näin onnistut ohjauksessa

2. Hyvä perehdytys

3. Arjen ohjaushaasteita

  • Tutustu työpaikkaohjaajien esiin nostamiin arjen ohjaushaasteisiin oheisesta linkistä: Arjen ohjaushaasteita
  • Löysitkö materiaalista sinulle tuttuja tilanteita? Mieti miten olet itse ne ratkaissut.

4. Onnistunut ohjaus

  • Tutustu onnistuneen ohjauksen periaatteisiin opiskelijan, ohjaajan ja ohjaussuhteen näkökulmista: Onnistuneen ohjauksen periaatteita
  • Mitkä asiat jo toteutuvat ja missä asioissa on opiskelijanne kanssa vielä petrattavaa?

 

Palaa valmennuksen alkuun tästä.