Moduuli 4: Arvioimme

Arviointi ja palaute ovat tärkeä osa oppimista. Jatkuva ja säännöllinen palaute rakentaa välietappeja oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen. Ammatillinen opiskelija saa arviointia ja palautetta monipuolisesti: työpaikalla, oppilaitoksessa ja näytössä. Palautteen antaminen työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ja osaamisen arviointi näytössä kuuluvat työpaikkaohjaajan tehtäviin.

 

Tehtäviä:
1. Arvioinnin kokonaisuus

  • Ammatillinen opiskelija saa arviointia ja palautetta monipuolisesti: työpaikalla, oppilaitoksessa ja näytössä. Tutustu kokonaisuuteen tästä linkistä: Arvioinnin kokonaisuus
  • Pohdi, mihin materiaalissa mainituista vaiheista työpaikkaohjaaja osallistuu/ei osallistu.

2. Millainen opiskelija, sellainen arviointi

  • Tutustu oheisesta linkistä ohjaajan rooliin arvioijana, kun opiskelijana on ammatillisen kehittymisen eri vaiheissa oleva opiskelija: Arvioin ja annan palautetta
  • Arvioi, millä osaamistasolla (aloittelija/ kehittyvä/ ammattilainen) opiskelijanne on.

3. Tutkinnon perusteet

  • Jotta voit antaa palautetta osaamisen kehittymisestä, sinun täytyy tuntea oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kohteet, jotka löytyvät tutkinnon perusteista.
    Tutustu oman alasi tutkinnon perusteisiin. Valitse oheisesta linkistä opiskelijasi tutkinnon perusteet ja sieltä arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon perusteet ja arvioinnin kohteet
  • Pohdi, ovatko opiskelijasi arvioinnin kohteet sinulle selvät. Pohdi myös mitä ne tarkoittavat sinun ammattialallasi ja työpaikallasi.

4. Palaute osaamisen kehittymisestä

  • Pohdi erilaisia keinoja antaa palautetta opiskelijalle osaamisen kehittymisestä.

 

Palaa valmennuksen alkuun tästä.