Millainen on hyvä arviointi?

 

Hyvä osaamisen arviointi perustuu aina ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Osaamisen arviointi varmistaa, että opiskelijalla on se osaaminen, mitä tutkinnon perusteissa on määritelty. 

Osaamisen arviointi onnistuu kun  

  • näyttö on etukäteen hyvin suunniteltu.
  • arvioijat ovat perehtyneet tehtäväänsä ja tekevät yhteistyötä ennen näyttöä, sen aikana ja sen jälkeen.
  • opiskelija ja arvioijat ovat perehtyneet tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.
  • kaikki osapuolet ovat tietoisia osaamisen osoittamisen kokonaisuudesta ja motivoituneita toimimaan omassa tehtävässään.
  • vuorovaikutus on aktiivista, ammatillista ja rakentavaa.
  • osaamisen arviointi on rakentavaa.

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää