Näin onnistut ohjauksessa

 

Onko opiskelija opiskelemassa uutta alaa, onko hän aloittelija vai kokenut konkari? Onko hänellä ollut pitkä tauko opinnoissa tai muuten haasteita oppimisessa? Entä millainen hän on oppijana?

Jokaisen yksilön ohjaustarve on erilainen. Toiset tarvitsevat enemmän tukea, neuvontaa ja opastusta. Toiset toimivat ja oppivat itsenäisesti. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, millaisia ohjaustapoja kannattaa ohjaajana käyttää.

 

Ohjauksella luodaan suuntaa oppimiselle

 • Ohjaajan tehtävänä on luoda opiskelijalle erilaisia oppimiskokemuksia ja seurata etenemistä
 • Se, että opiskelija pääsee keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan ohjaajansa tai muun työyhteisön jäsenen kanssa, tekee oppimisesta merkityksellisempää ja monipuolisempaa.
 • Ohjaaja tukee opiskelijan oppimista monessa mielessä. Mitä nopeammin ja syvällisemmin opiskelija oppii ja kehittyy, sitä nopeammin hän myös tuottaa vastineeksi tulosta työpaikalle.

 Voit avata alla esitellyn Onnistuneen ohjauksen periaatteita-pdf-tiedostona.

Työpaikkaohjaaja

 

 • Olet motivoitunut tehtävääsi.
 • Huomioit opiskelijan yksilöllisen ohjaustarpeen.
 • Suunnittelet työtehtäviä ja ohjausta, ja asetatte selkeitä tavoitteita oppimiselle.
 • Teet ohjausta arjessa osana työtäsi, mutta varaatte myös kahdenkeskistä aikaa.
 • Ohjauskeskusteluissa käytte läpi työpaikalla opittua opiskelijan kanssa.
 • Seuraat, annat palautetta ja arvioitte yhdessä opiskelijan kehittymistä.
 • Pyydät myös itse palautetta ohjauksestasi.
 • Kehität ohjaustaitojasi ohjaajien valmennuksissa / muiden ohjaajien kanssa.

Opiskelija

 

 • Otetaan mukaan työyhteisön jäseneksi.
 • Oppimiselle asetetaan selkeitä, ammatillisen kehittymisen tavoitteita.
 • Aiempi osaaminen on pohjana uuden oppimiselle.
 • saa tarvittavaa ohjausta, itsenäinen työ kasvaa vähitellen.
 • odotetaan aloitteellisuutta, vastuullisuutta ja sosiaalisia taitoa ja niitä tuetaan. 

Ohjaussuhde

 

 • Ohjaussuhteen perusta on molemminpuolinen luottamus.
 • Tutustu opiskelijaasi ja hänen tyyliinsä oppia.
 • Kysy opiskelijalta, millaista ohjausta hän toivoo.
 • Hyvä ohjaussuhde on vastavuoroinen, tasavertainen, jossa molemmat tulevat kuulluksi.
 • Nuorelle ohjaussuhteella on erityinen merkitys ammatillisessa kasvussa.
 • Tavoitteena on kannustava ja henkilökohtainen ohjaussuhde. 

Työnantaja – työyhteisö

 

 • Sekä opiskelijan että työpaikan tavoitteet ovat osaamisen kehittämisen keskiössä.
 • Ohjaus on osa työpaikan toimintaa ja ohjausta jaetaan tarvittaessa.
 • Työnantaja valitsee ohjaajiksi ammattinsa osaavia ja motivoituneita työntekijöitä.
 • Työpaikan oppimismahdollisuudet tunnistetaan ja hyödynnetään.
 • Työtehtävät vastaavat tutkinnon vaatimuksia.
 • Työpaikka mahdollistaa ohjaajana kehittymisen.

Työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyö 

 

 • Toimijat tuntevat oman roolinsa ammatillisen koulutuksen toteuttajana.
 • Opiskelijan opintoja suunnitellaan yhdessä tutkinnon osa kerrallaan.
 • Työelämässä oppimisen ja oppilaitoksessa järjestettävän opetuksen aikataulut sovitetaan yhteen.
 • Oppilaitoksessa opittua sovelletaan työssä. Näin saadaan laaja näkökulma ammattiin.
 • Oppilaitoksella on kokonaisvaltainen rooli osapuolten yhteydenpidon toimivuudessa.
 • Työelämässä oppimista ja sen ohjausta toteutetaan ja kehitetään yhdessä. 

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää