Tukea ja työvälineitä
työelämässä
oppimisen ohjaukseen

TyöpaikkaohjaajilleOppilaitoksilleOhjausHELP

Ajankohtaista

Työpaikkaohjaajille

TYÖPAIKKAOHJAAJAN

Rooli ja tehtävät


Työelämässä oppimisessa työpaikkaohjaajalla, esimiehellä, opettajalla ja opiskelijalla on kaikilla oma roolinsa.

TYÖPAIKKAOHJAAJAN

Työkalupakki


Ota käyttöön työelämässä oppimisen ja sen ohjaamisen keskeiset materiaalit.

TYÖPAIKKAOHJAAJAN

Verkkokoulutukset


Työelämässä oppimisen ohjaaminen- ja Monikulttuurisuusosaaminen ohjauksessa verkkokoulutukset.

Oppilaitoksille