Tukea ja työvälineitä
työelämässä
oppimisen ohjaukseen

TyöpaikkaohjaajilleOppilaitoksille

Ajankohtaista

Työpaikkaohjaajille

TYÖPAIKKAOHJAAJAN

Rooli ja tehtävät


Työelämässä oppimisessa työpaikkaohjaajalla, esimiehellä, opettajalla ja opiskelijalla on kaikilla oma roolinsa.

TYÖPAIKKAOHJAAJAN

Työkalupakki


Ota käyttöön työelämässä oppimisen ja sen ohjaamisen keskeiset materiaalit.

TYÖPAIKKAOHJAAJAN

Verkkokoulutus


Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutuksessa perehdytään oppimisen suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin.

Oppilaitoksille