Työelämässä oppiminen luo mahdollisuuksia

Vastavuoroinen kumppanuus, ymmärrä, suunnittele ja toteutua yhdessä. Tähden sakaroissa työelämä, oppilaitos ja oppilaitos.

Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa avaa yritykselle mahdollisuuksia tulevaisuuden henkilöstöresurssien varmistamiseen, työyhteisön osaamisen kehittämiseen, syventämiseen tai lisätyövoiman hankkimiseen.

Työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvaa osaamisen hankkimista kutsutaan työelämässä oppimiseksi. Työelämässä oppiminen on motivoiva tapa hankkia ammattiosaamista aidossa työympäristössä ja -tilanteissa. Osaamisen hankkiminen työpaikalla on suunniteltua, ohjattu ja tavoitteellista.

 

Työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä

Oppilaitoksen edustaja, usein opettaja, arvioi työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä:

  • riittävä tuotanto- ja palvelutoiminta
  • tarpeelliset työvälineet
  • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö.
  • työturvallisuus

Lisäksi arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja opiskelijan yksilölliseen suunnitelmaan, joten opiskelijan pitää saada tehdä juuri niitä työtehtäviä, joissa asiat voi oppia.

Kun työpaikan edellytykset on varmistettu, lähtee yhteistyö aktiivisesti liikkeelle. Yhteistyöllä varmistetaan sujuva oppiminen työpaikalla, ennakoidaan tulevia osaamistarpeita, keskustellaan odotuksista opiskelijaa kohtaan ja luodaan luottamuksellinen kumppanuussuhde.

Yhteistyön hyötyjä:

 

  • yrityksen vetovoimaisuus kasvaa työpaikkana ja oppimisympäristönä
  • työyhteisö kehittyy
  • työpaikalla opitaan jakamaan tietoa ja osaamista
  • toimintatavat vahvistuvat
  • osaaminen ja liiketoiminta kehittyvät
  • työelämässä oppimisen prosessi kehittyy yhteistyössä oppilaitoksen kanssa

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää