Työpaikkaohjaus rikastaa työtä

 

Työpaikkaohjaajana toimiminen rikastaa työtä ja ammatillisuutta monin tavoin: omat työtehtävät monipuolistuvat, osaaminen laajenee ja syvenee sekä työhön ja alaan saa uusia näkökulma.

Ohjaustaitojen lisäksi oma ammattitaito ja osaaminen syvenevät

  • palaute-, perehdyttämis- ja viestintätaidot vahvistuvat,
  • ihmisten johtamisen, projektinhallinnan ja organisoinnin taidot kehittyvät sekä
  • oman ja muiden työn suunnittelutaito kehittyy.

Työpaikkaohjaajana toimiminen voi olla askel esimiestehtäviin. Osallistumalla ohjaajille tarkoitettuihin valmennuksiin saa apua ohjaustehtävään.

Sanapilvi - Mitä ohjaajana toimiminen antaa?