Opettaja ja verkostot ohjaajan tukena

 

Opettajan tehtävänä on varmistaa, että työelämässä oppiminen toteutuu suunnitellusti, tavoiteellisesti ja turvallisesti. Opettajan ydintehtäviin kuuluu:

 

 • varmistaa työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä
 • varmistaa, että opiskelijalla on riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen
 • suunnitella opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa työelämässä oppimisen tavoitteet ja keskeiset käytännön työtehtävät
 • huolehtia, että työpaikkaohjaaja on perehtynyt tehtäväänsä ohjaajana
 • huolehtia, että opiskelija ja työpaikkaohjaaja ymmärtävät tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset
 • sopia yhteydenpidosta työelämässä oppimisen aikana
 • varmistaa, että opiskelijalla on riittävästi osaamista näyttöön
 • perehdyttää työpaikkaohjaajan arviointiprosessiin.

Opettajan ja ohjaajan yhteistyö

 • Opettaja ja ohjaaja voivat pitää yhteyttä yllä opettajan työpaikkakäynneillä, puhelimitse sekä erilaisin sähköisin välinein. 
 • Ohjaajan on hyvä tietää, mitä opiskelija oppii oppilaitoksessa, jotta hän voi tukea tätä tiedon soveltamisessa työpaikalla. 
 • Opettajan tulee tuntea opiskelijan työtehtävät voidakseen ohjata tätä tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisessa sekä tukea ohjaajaa ohjaustehtävässä.

Kaikki ei aina suju onnistuneesti hyvästä suunnittelusta huolimatta. Näissä tilanteissa oppilaitos ja sen moniammatillinen verkosto tarjoavat

 

 • tukea haasteisiin liittyen opiskelijaan, ohjaustilanteeseen, työpaikan järjestelyihin sekä oppilaitoksen ja työpaikan välisiin yhteistyötilanteisiin.
 • erityisen tuen osaamista työpaikoille, ohjaajan avuksi.

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää