Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan ohjauksesta

 

Työpaikat ja työpaikkaohjaajat ovat merkittävässä roolissa ammatillisessa koulutuksessa. Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla.

Työpaikkaohjaaja voi

 • toimia nuoren opiskelijan työelämään astumisen ”sisäänajossa”,
 • sitouttaa ja kouluttaa uutta työntekijää tai
 • toimia ammattitaitoaan kehittävän konkarin oppimisen tukena.

Työpaikkaohjaajan valinta

Esimies ja yritys hyötyvät osaavasta ohjaajasta. Ohjaaminen voi olla pienissä yrityksissä työnantajan tehtävä tai se on nimetty erikseen yhdelle tai useammalle ohjaajalle.  Ohjaus on tämän päivän ammatillisuutta, ja siihen opettaja ja oppilaitos tarjoavat tukea ja palveluja.

Työpaikkaohjaajan tehtävässä onnistuu, kun

 

 • on alansa ammattilainen ja motivoitunut toimimaan ohjaajana.
 • perehtynyt opiskelijan osaamistavoitteisiin
 • tuntee hyvin työpaikkansa toiminnan, työprosessit ja -käytännöt
 • neuvotellut tehtävään tarvittavat resurssit esimiehen kanssa.
 • valmis jakamaan ohjausta työyhteisössä muiden työntekijöiden kanssa.
 • osaa arvioida, kehittää ja soveltaa omaa työtään
 • kykenee vuorovaikutteisesti jakamaan kokemuksiaan, tietojaan ja taitojaan
 • motivoitunut toimimaan ohjaajana

Testaa taitosi ohjaajana:

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää