Kielitietoinen ja monikulttuurinen ohjaus

 

Erikielisen ja erilaisesta kulttuurista tulevan opiskelijan ohjaaminen edellyttää ohjaajalta taitoja ja avointa mieltä. Ohjaus vaatii enemmän aikaa, koska ohjattavan tausta ja lähtötilanne on erilainen kuin syntyperäisen suomalaisen.

Erikielistä opiskelijaa voi tukea kiinnittämällä huomiota omaan puhetapaan ja toteuttamalla ohjausta monipuolisesti. Ratkaisuna käytännön ohjaustilanteissa voivat olla esimerkiksi työkokonaisuuden kuvailu vaiheina (palastelu) tai työvaiheiden selittäminen samalla kun näytetään mallia (sanoittaminen).

Opiskelijan eri kulttuuritausta ja erilaiset kokemukset tuovat ohjaukseen rikkautta, jota kannattaa hyödyntää yhteisissä keskusteluissa ja toista kuuntelemalla. On tärkeää, että koko työyhteisö pienin sanoin ja elein toivottaa uuden tulijan tervetulleeksi, ja ohjaajan rooli on tässä tärkeä.

 

Seuraavilta sivuilta voit lukea lisää:

 

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää