Palautteen antaminen

 

Oppimisen kannalta palautteen antaminen ja saaminen on tärkeää.  Parhaimpia oppimistilanteita ovatkin käytännön työtilanteet, joita arvioidaan yhdessä jälkikäteen. Se, mistä syystä palautetta annetaan, kannattaa käydä keskustellen läpi maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kanssa. Näin hän ymmärtää palautteen merkityksen. Palautteen ajoittaminen on sekin tärkeää.

Kaikkea palautetta ei kannata antaa julkisesti, koska joissain kulttuureissa esimerkiksi kielteisen palautteen saamiseen saattaa liittyä kasvojen menettämisen pelko.

Keskeistä palautteen antamisessa oppimisen kannalta on, että palaute perustellaan. Pyydä myös itse palautetta ja kiitä saamastasi palautteesta.

 

Rakentavan palautteen paikkoja Puheeksi ottaminen ja palaute
Suomalaisen työelämän pelisäännöt ovat epäselviä (työajat, tauot, poissaolot, sairaslomat)

Ota puheeksi, kertaa ja selitä työpaikkasi pelisäännöt.

Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt, mitä tarkoitit.

 

Opiskelija tekee toistuvasti asioita ”väärin” (sovitut toimintatavat, ergonomia, työturvallisuus)

Pyydä opiskelijaa arvioimaan omaa tekemistään ja selittämään, miksi asian tekee niin kuin tekee.

Kysy, mitä muita tapoja asioita on toteuttaa? Näytä, miten itse tekisit ja miksi.

 

Asiakaspalveluun liittyvässä asiassa on haasteita

Ota puheeksi… Selitä konkreettisesti, mikä tilanteessa ei mennyt hyvin ja miten asian voi korjata.

 

Opiskelija ei ole ymmärtänyt palautettasi

Pyydä opiskelijaa kertomaan, miten ymmärsi palautteesi ja mitä hänen tulee tehdä.

 

Opiskelija ei vaikuta motivoituneelta

Ota puheeksi motivaatio.

Millaiseksi opiskelija kokee motivaationsa ja mitkä asiat siihen vaikuttavat.

Motivaatioon voi vaikuttaa monet tekijät esim. se, ettei uskalla.

 

Opiskelija ei ole kovin aktiivinen ja omatoiminen

Keskustelkaa odotuksista puolin ja toisin. Kysy onko jokin epäselvää.

Ota esille oppimisen tavoitteet. Anna mahdollisuus aktivoitumiseen ja tehkää ensin yhdessä.

Rohkaise aktiivisuuteen.

 

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää