Koulutus- ja oppisopimus

 

Työelämässä oppiminen suunnitellaan aina yhteistyössä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen kesken.

Opiskelijan tarpeiden ja työpaikan mahdollisuuksien pohjalta sovitaan, miten opitaan, käytetäänkö koulutussopimusta vai työsuhteista oppisopimusta. 

Oppisopimusta ja koulutussopimusta voi hyödyntää erillisinä sekä joustavasti niitä yhdistellen.

Oppisopimus

  • opiskelija on työsuhteessa ja työyhteisön tasavertainen jäsen, jolle maksetaan työstä TES:n mukaista palkkaa.
  • suunnitellaan yhdessä työnantajan, opettajan ja opiskelijan kesken.
  • opiskelusta suurin osa tai koko opinnot voivat tapahtua työpaikalla.
  • työtunteja viikossa vähintään 25 h.
  • työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.

 

Koulutussopimus

  • opiskelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa.
  • suunnitellaan yhdessä työnantajan, opettajan ja opiskelijan kesken.
  • voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai pienempiä kokonaisuuksia.
  • voi ajoittua 1-5 päivälle viikossa, suunnitellaan yksilöllisesti.
  • työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.

Ammatillinen koulutus tuottaa osaamista tulevaisuuden työelämän tarpeet huomioiden

 

Ammatilliset oppilaitokset tarjoavat erilaisia ratkaisuja tutkintojen suorittamiseen tai tutkinnon osista muodostettuja yhdistelmiä muuttuvan työelämän tarpeisiin. Valinnat tehdään aina yksilöllisten tarpeiden pohjalta työelämän tarjoamia oppimismahdollisuuksia monipuolisesti hyödyntäen.

 

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää