Perehdytys osana ohjausta

 

Perehdytyksen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun opiskelija tulee työpaikalle uutena työntekijänä. Myös jo olemassa oleva työntekijä voi tarvita perehdytystä uusiin asioihin siirtyessään opiskelijan rooliin.  

Huolellinen perehdytys nopeuttaa opiskelijan kasvamista itsenäiseen työskentelyyn ja kehittymistä tuottavaksi työntekijäksi. Vaikka alussa ohjausta tarvitaan enemmän, keventää hyvä perehdytys ohjaustarvetta myöhemmin. 

Perehdytyksessä huolehditaan, että 

 

  • työyhteisö saa tiedon opiskelijasta ja hänen työtehtävistään
  • opiskelija tuntee olonsa tervetulleeksi työpaikallenne
  • opiskelija tutustuu työyhteisön jäseniin
  • opiskelija saa asianmukaisen perehdytyksen kaikkiin työtehtäviin 

Perehdytys työyhteisöön 
 

Kun opiskelija tuntee olevansa osa työyhteisöä, se motivoi oppimaan lisää. Ohjaajana voit vaikuttaa siihen, että opiskelija tuntee olevansa osa joukkoa. Perehdytykseen liittyvien tehtävien jakaminen on hyvä tapa kytkeä työyhteisö mukaan ohjaamiseen. 

Perehdytys työtehtäviin 
 

Ohjaaja huolehtii, että opiskelija pääsee tekemään tutkinnon tavoitteen mukaisia monipuolisia tehtäviä. Tämä voi tarkoittaa käytännössä perehdytyksen lisäksi työjärjestelyjä, työvuorojen suunnittelua tai toimimista yhteistyössä näitä tehtäviä hoitavien henkilöiden kanssa. 

Alussa on hyvä huomioida, kuinka paljon opiskelijalla on kokemusta työelämästä ja sen pelisäännöistä kuten työehtosopimuksista, vakuutus- ja työsuojeluasioista, työturvallisuuteen ja vaitioloon liittyvistä seikoista. 

Kun työsuhteessa toimiva ammattilainen kehittää osaamistaan, tarkoittaa se usein suoritettavan tutkinnon mukaisten, uusien työtehtävien liittämistä työnkuvaan. Uudet työtehtävät vaativat nekin usein perehdytystä.  

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää